Tržni inšpektorat je v zadnjem času prejel več prijav zoper mariborsko podjetje Salon oken, d. o. o.. Kupci so namreč vplačali avans za nakup oken in vrat, vendar naročenega blaga niso nikoli dobili. Nekateri med njimi so vnaprej vplačali celoten znesek naročenega blaga. Tisti, ki pa so naročeno v preteklosti prejeli, pa zdaj ne morejo reklamirati morebitnih pomanjkljivosti.

Podjetje Salon oken je v lasti Martina Turnerja, svojo trgovino pa je imel na Šentiljski cesti v Mariboru. V obdobju od leta 2007 do 2011 je družba povečala prihodke s 355.000 na nekaj več kot 820.000 evrov in je vseskozi ustvarjala minimalni dobiček. Septembra lani pa je podjetje očitno zabredlo v finančne težave in ima od tedaj že skupaj 142 dni blokirane transakcijske račune.

Salon je že nekaj časa zaprt, prav tako tudi njegova spletna stran www.salon-oken.si. Iz tržnega inšpektorata so sporočili, da je to posledica izdane upravne odločbe, s katero se je Salonu oken odredila prepoved uporabe nepoštene poslovne prakse v obliki oglaševanja dejavnosti družbe v pisnih medijih in vseh drugih oblikah oglaševanja.

Tržni inšpektorat morebitnim novim kupcem družbe Salon oken, d. o. o., svetuje previdnost pri sklepanju pogodb in odsvetuje plačilo pred opravljeno storitvijo oziroma naj poskrbijo, da bo avansno plačilo primerno zavarovano. Tistim, ki pa so že plačali blago in ga niso prejeli, pa inšpektorat pojasnjuje, da gre v tem primeru za neizpolnitev pogodbe, kar pa ni urejeno v predpisih iz njihovih pristojnosti. V takem primeru morajo stranke morebitne spore iz takšnih razmerij razreševati sporazumno, če to ni mogoče, pa morajo sprožiti sodni spor. Zato inšpektorat svetuje potrošnikom, da naj uveljavljajo svoje pravice iz naslova nedobavljenega blaga s pomočjo odvetnika.