Tečaji na Ljubljanski borzi so se kljub vsemu držali dokaj stabilno, slovenski indeks SBITOP je na tedenski ravni izgubil slab odstotek in pristal pri 596 indeksnih točkah. Največji padec je med likvidnejšimi delnicami dosegla Krka, ki je izgubila kar pet odstotkov vrednosti. To niti ni presenetljivo, saj so bili med večjimi prodajalci prav tujci, od sklada New World Fund do Morgan Stanleya. Na nakupni strani pa so bili zopet skrbniški računi hrvaških bank, ki običajno kupujejo za hrvaške pokojninske sklade. Tri hrvaške skrbniške banke imajo že skoraj 7-odstotni delež v našem največjem farmacevtu. Včeraj je Krka pridobila dober odstotek in trgovanje končala pri 47 evrih za delnico. Vseeno to predstavlja skoraj 17 odstotkov manj od najvišje vrednosti, dosežene v januarju.

V preteklem tednu je dobre rezultate objavila Pozavarovalnica Sava. Kosmate premije je na ravni skupine zvišala za 4,8 odstotka ob malenkostnem znižanju vseh obratovalnih stroškov, kar je povzročilo 90 odstotkov višji poslovni izid kot v predlanskem letu. Kombiniran količnik je kljub zvišanju škod znašal 98,7 odstotka. Kazalnik P/E tako znaša nizkih 5,5, če ga primerjamo s povprečjem panoge 9,6. Po tem kazalniku je veliko cenejša od nemške Münchener Rück, ki ima kazalnik 8,1 in nekoliko dražja od avstrijske Viener Staedische s 3,1. Delnica se je kljub dobrim rezultatom dvignila le za 2 odstotka.

Zadnje dni je bilo zaznati več trgovanja še z obveznicami Slovenske odškodninske družbe, na katere je včeraj odpadlo skoraj tretjino celotnega prometa. V luči dogajanj na tujih borzah se je njihov tečaj spustil na 99,5 odstotka, tako da znaša njihov trenutni donos do dospetja okrog 6,2 odstotka.

Prispevek izraža trenutno stališče avtorja in ne nujno tudi Abanke Vipe d. d., v kateri je zaposlen. Prispevek ne predstavlja naložbenega priporočila.