Družba Velika planina, ki pod vodstvom direktorja Dušana Bombača leze iz že desetletje kronično rdečih poslovnih rezultatov, naj bi v mesecu dni razrešila še enega izmed starih grehov. Z družbo Aedum fabulae se namreč dogovarjajo za poravnavo za tri zemljišča na spodnji postaji nihalke, ki naj bi pred osmimi leti prešle v zasebno last na domnevno sporen način. V naravi zemljišča predstavljajo garažo z dvoriščem, stavbo z dvoriščem in parkirišče.

Po pogodbi bi morala tožena stranka Aedum fabulae v zameno za prenos lastninske pravice za vrednost zemljišča opraviti hidrogeološke raziskave in poskusne vrtine za črpališče pitne vode v vrednosti 73.000 evrov. Ker vrednost opravljenih del ni dosegla niti polovice zahtevane vsote, je družba Velika planina sprožila tožbo, tožena stranka pa v izogib dolgoletnemu pravdanju predlagala poravnavo.

Prek zemljišč tudi trasa nihalke

V družbi Velika planina se s plačilom skoraj 35.000 evrov strinjajo, saj bi znova pridobili zemljišča, ki bi jim omogočila ureditev varovanega parkirišča, pisarniške prostore, ki jih zdaj najemajo, in skladiščenje orodja in vozil v zaprtih in varovanih prostorih. Za nameček prek omenjenih parcel poteka tudi trasa nihalke in morajo za vzdrževalna dela zdaj pridobivati soglasje lastnika.

S predlogom sodne poravnave so že soglašali občinski svetniki, soglasje morata podati še nadzorni svet in skupščina družbe Velika planina. Bombač je pojasnil, da je v vsoto, ki jo morajo odšteti, zajeta tudi nepojasnjena odtujitev opreme iz hotela Šimnovec, ki ga je prav tako kupila družba Aedium fabulae. Kdo je odtujil opremo v vrednosti 15.000 evrov, bodo preiskali ustrezni organi, je dodal. Občinski svetniki pa so družbo zadolžili še za pridobitev dokumentacije o hidrogeoloških raziskavah in vrtinah.

Uredili bodo le okolico Šimnovca

»Velika planina nima sredstev niti za odkup, niti za prenovo objekta,« je Bombač odgovoril na vprašanje, kaj bo s hotelom, ki že leta kazi podobo planine. »V dogovoru z družbo Aedium fabulae pa je, da objekt prevzamemo v upravljanje, a ne za opravljanje gostinske dejavnosti, marveč za ureditev okolice,« je pojasnil Bombač. Kar zadeva vrtine, je pojasnil, da z njimi ne bodo nadaljevali, saj s predhodnimi raziskavami in hidrološko raziskavo vode niso našli. Zato bodo vodo za potrebe hotela Šimnovec raje vozili v cisternah iz spodnje postaje nihalke v Kamniški Bistrici. Zato bodo morali zamenjati kabine na nihalki in narediti vodni rezervoar.av