Kočevje. Lani bi v Kočevju morali začeti graditi enoto doma starejših občanov za stanovalce z demenco, a občini do sedaj ni uspelo priti dlje od razpisov. Zaradi nestrinjanja in spreminjanja odločitev o tipu gradnje stavbe ter pritožb gradbenega podjetja na razpise občina lovi še zadnje minute za črpanje državnih sredstev.

Te dni je izšel že tretji razpis za izvajalca za gradnjo enote za stanovalce z demenco. S prvim, objavljenim marca lani, je občina zbirala ponudbe za gradnjo bodisi zidanega bodisi montažnega objekta, čeprav je že projektantka na podlagi ugotovitev o posedanju tal predvidela montažno gradnjo. »Za takšen razpis smo se odločili iz racionalnih razlogov, saj smo želeli dobiti cenejšega ponudnika. Prijave na razpis so pokazale, da lahko razlika v ceni znaša do pol milijona evrov,« je pojasnil odločitev kočevski župan Vladimir Prebilič in dodal, da bi morala v primeru, da bi cena presegla 3,5 milijona evrov, razliko plačati občina. V pogodbi, ki so jo podpisale štiri partnerice, je namreč določeno, da ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo za gradnjo enote zagotovi 2 milijona evrov, ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pa 1,5 milijona evrov.

Danes se v eni sobi stiskajo po trije

A sta direktorica Doma starejših občanov Lidija Vardijan Žagar in svet doma podpirala v projektu načrtovano montažno gradnjo, čemur je bilo naklonjeno tudi pristojno ministrstvo. »Zemljišče, na katerem se bo gradila enota za stanovalce z demenco, je iz glineno-apnenčastih tal. Geotehnično poročilo navaja, da so posedki večji od dovoljenih. Že v tej stavbi občutimo posledice pogrezanja tal. V primeru težke gradnje so strokovnjaki predlagali globoko temeljenje na pilotih. Obenem je energijsko varčna stavba, zgrajena iz naravnih materialov, nedvomno boljša za bolne ljudi,« je nanizala argumente za montažno gradnjo Vardijan-Žagarjeva. Dvoetažna stavba, ki bo z obstoječim domom starejših občanov povezana z nadstreškom, bo 48 stanovalcem zagotavljala večjo varnost in predvsem večjo kakovost bivanja, saj bo imel vsak svojo sobo. Sedaj se v eni sobi doma stiskajo tudi po trije, od 154 stanovalcev doma pa jih je kar 53 odstotkov dementnih.

Po polletnem obdobju napetosti med vodstvom zavoda in občino je slednja, ki je izdala obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb in popravila projekt, septembra lani objavila drugi razpis, tokrat zgolj za montažni objekt. A je vse štiri prejete ponudbe izločila zaradi nepopolnosti; na odločitev se je pritožilo podjetje CGP, polletna pritožbena zgodba pa se je končala z nedavno odločitvijo državne revizijske komisije, ki je zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen. »Zdaj smo pripravili ponoven razpis, ki nam skladno z zakonom omogoča skrajšanje rokov za oddajo razpisnih ponudb,« je še sredi marca trdil kočevski župan Vladimir Prebilič in dodal, da bodo razpis zaključili do 10. aprila. Vendar je kočevska občina razpis objavila šele pred dnevi, na vprašanje, zakaj ponovna zamuda kljub očitni časovni stiski, pa so na občini odgovorili, da »želijo dobiti kakovostno ponudbo, roki razpisa pa so skladno z zakonom o javnem naročanju prilagojeni zahtevnosti projekta«.

Enota mora stati septembra 2014

Dejstvo je, da se gradnja enote zaradi nenehnega zavlačevanja vse bolj odmika, zadnji rok za začetek del pa je letošnje poletje. Prebilič trdi, da bodo, če tokrat nihče od prijavljenih ne bo izpolnjeval pogojev, uporabili izhod v sili – neposredna pogajanja. Občina, ki je zaradi zamud obe ministrstvi v začetku marca zaprosila za prerazporeditev sredstev, mora enoto za stanovalce z demenco zgraditi najkasneje do konca septembra 2014. Dileme glede višje cene za montažno stavbo pa na občini nimajo več, saj so gradbena podjetja na drugem razpisu podala za približno 15 odstotkov nižje cene za ta tip gradnje, kot so jih v prvem.