Srednjim medicinskim sestram po novem ne bo več treba pridobivati in ohranjati licenc. S tem so večinoma zadovoljne. »Do zdaj so bila za pridobitev licenčnih točk obvezna draga predavanja, ki jih je predpisala zbornica, preostala predavanja pa v večini ni priznala ali pa so jih morali zdravstveni domovi plačati sami,« ugotavlja srednja medicinska sestra Sonja Založnik iz ljubljanskega zdravstvenega doma. Nova odredba je dobrodošla tudi za delodajalce, pravi, velik del pogače pa bo odnesla zbornici zdravstvene in babiške nege. V stanovskih organizacijah nasprotno opozarjajo, da se lahko s tem zniža varnost za bolnike.

»Odvezane« tudi tiste, ki opravljajo delo diplomiranih

Nedavno je v veljavo stopila odredba, po kateri bodo licence in vpis v register obvezni le za diplomirane medicinske sestre, babice, višje medicinske sestre in magistra farmacije. Za vse preostale strokovne sodelavce v zdravstvu ta sistem regulacije ukinjajo. Kot opozarja stroka, so licence in vpisi v register do zdaj zagotavljali, da je pred bolnika stopil strokovno usposobljen delavec.

Deregulacija pravzaprav pomeni, da srednje medicinske sestre oziroma zdravstveni tehniki, ki predstavljajo kar 68 odstotkov vseh zaposlenih na področju zdravstvene in babiške nege, ne bodo več tako strogo zavezani k sprotnemu strokovnemu izobraževanju. Takšno odločitev je ministrstvo za zdravje sprejelo glede na evropsko direktivo. Predsednica Sindikata delavcev v zdravstveni negi Jelka Mlakar opozarja, da ta direktiva ne upošteva razmer v Sloveniji: »Pri nas za diplomiranimi medicinskimi sestrami stoji zdravstveni tehnik s srednjim nivojem izobrazbe. V tujini pa je na tem mestu nekdo, ki je pravzaprav zgolj pomočnik z bistveno nižjo izobrazbo. Prav tako je nekaj srednjih medicinskih sester, ki zasedajo položaje višjih medicinskih sester, te pa z novo regulacijo niso nikakor pravno varovane.« Novi odredbi ministrstva nasprotuje tudi predsednica Sindikata medicinskih sester Florence Vesna Rugelj. Po novem tudi mnoge srednje medicinske sestre, ki opravljajo delo diplomiranih medicinskih sester, ne potrebujejo več licenc, opozarja. Rugljeva poudarja tudi, da namen regulacije niso zgolj obvezna predpisana izobraževanja, temveč tudi nadzor nad delom.

Denarja za izobraževanje pogosto zmanjka

Tudi v Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije poudarjajo, da so licence za medicinske sestre ključne zaradi velike odgovornosti pri njihovem delu. Licence namreč podaljšujejo le na podlagi dokazil o strokovni usposobljenosti, da delajo še naprej. Od ministra za zdravje Tomaža Gantarja tako pričakujejo, da bo podrobneje opredelil vsebine strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja. Želijo pa tudi, da zdravstvena politika zagotovi ustrezen strokovni nadzor, ali delodajalci zaposlene ustrezno izobražujejo in strokovno usposabljajo. V zdravstvu se vse pogosteje zgodi, da zmanjka denarja ravno za izobraževanje in usposabljanje srednjih medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov, opažajo v zbornici.