Če bodo dopustile vremenske razmere, bodo prihodnji teden najprej sanirali in preplastili dotrajano vozišče na območju Trga prijateljstva, ki mu je letošnja zima zadala veliko poškodb, je povedal Matjaž Srša iz občinske uprave. Pojasnil je, da predračune za sanacijo tega območja še zbirajo, zato cene še ne poznajo. Za pripravo projektne dokumentacije za izvedbo enosmernega prometa so že odšteli dobrih 5000 evrov, za ureditev nove prometne signalizacije in nekaj manjših gradbenih prilagoditev pa naj bi odšteli še od 50 do 60.000 evrov.

Nov enosmerni prometni režim naj bi z zmanjšanjem prometa pomagal v mestnem središču izboljšati tudi zrak, zmanjšal hrup, polepšal videz mesta, predvsem pa povečal varnost in omogočil več prostora za gibanje najšibkejšim udeležencem v prometu, tako pešcem kot kolesarjem in še zlasti otrokom in invalidom, ki živijo oziroma še šolajo v Zavodu Cirius v bližini mestnega središča.

Iskanja najustreznejše projektne rešitve, ki bi ustrezno uredila površine za pešce, invalide in kolesarje ter zmanjšala tranzitni promet skozi mesto, so se na občinski upravi lotili že lani. Ob decembrskih prireditvah so najprej uveljavili prometni režim, ki je naletel na velik odpor lastnikov in lokalov v središču mesta, saj naj bi jim močno oklestil promet oziroma število obiskovalcev. S popravljeno, z njimi usklajeno enosmerno ureditvijo pa so bili vsi zadovoljni, zato zdaj uvajajo prav to preizkušeno rešitev.

Enosmerni promet bo tako potekal iz smeri tržnice prek Trga prijateljstva in Tomšičeve ulice na Glavni trg v smeri Maistrove ulice do tržnice. Del Medvedove ulice od Tunjiške ceste do Tomšičeve ulice bo promet potekal v smeri mestnega jedra, v nasprotni smeri bo vožnja dovoljena le za avtobuse, kolesarje in intervencijska vozila, pojasnjuje Matjaž Srša in dodaja, da bo na celotnem območju hitrost omejena na 30 km/h.

V križišču Tomšičeve in Medvedove bodo postavili montažno grbino za umiranje prometa, na območju Maistrove ulice pa bodo z montažnimi robniki razširil pločnik, kar bo omogočilo varnejše gibanje pešcev. Na Glavnem trgu bodo pred pošto zarisali tudi nove parkirne prostore za časovno omejeno parkiranje, ki naj bi odpravila dolgoletne težave s parkiranjem na pločnikih. Na nasprotni strani pošte bo del površin namenjen poživitvi gospodarskih dejavnosti, je še povedal Srša ter dodal, da bodo z novim režimom ukrotili tudi popoldansko prometno konico, saj vozil v smeri Stranj in Tunjic ne bo več v središču mesta.