Novo mesto. O tem, kaj natanko se je v soboto kmalu po 13. uri dogajalo v novomeškem romskem naselju Brezje, bodo vpleteni najbrž imeli priložnost pripovedovati na sodišču. Vsak ima seveda drugačno zgodbo. Če na kratko povzamemo policijsko poročilo, je policijska patrulja preverjala okoliščine kaznivega dejanja tatvine lesa iz gozda. Nekaj prebivalcev naselja je napadlo policista in jima poskušalo preprečiti izvedbo uradne naloge. Policisti so se z okrepljeno ekipo ter odločbami o odvzemu prostosti in pridržanju zvečer vrnili, pridržali štiri napadalce, stare 51, 22 in 21 let ter enega mladoletnega, v naselju pa opravili več hišnih preiskav. Osumljence bodo ovadili zaradi kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja ali maščevanja uradni osebi.

Podobnih napadov na novomeške policiste je bilo v lanskem letu 38, enajst več kot leto prej. V njih jo je brez hujših posledic skupilo kar 60 varuhov reda, leto prej 43. V devetih mesecih lanskega leta so policisti v romskem naselju Brezje posredovali 220-krat. Kot je na nedavnem posvetu o romski problematiki povedala romska občinska svetnica Dušica Balažek, tudi sami pripadniki romske skupnosti priznavajo, da se je stanje v romski skupnosti poslabšalo, vse več je tudi medsebojnih obračunavanj, glavni vzrok pa je v nelegalnem priseljevanju.

Dokument z dolgoročnimi ukrepi

Kakor koli, tovrstni dogodki ne prinašajo prav nič pozitivnega k reševanju romske problematike, k čemur je novomeška občina tokrat pristopila s pripravo dolgoročne strategije. »Trideset let so vsi obračali glave stran od romske problematike, stali smo na mestu. Razmere so se zgolj gasile, namesto da bi jih urejali sistemsko,« stanje v novomeški občini opisuje Mateja Jerič, predsednica občinske komisije za pripravo strategije. V sedmih romskih naseljih v občini živi približno 900 Romov, od tega 620 v naselju Brezje-Žabjak. To so ocene, uradnih podatkov ni. Strategija, ki postavlja konkretne ukrepe reševanja problematike, je skoraj nared, pri njeni pripravi pa so sodelovale vse strokovne službe, ki se soočajo z romsko problematiko, tudi policija. »V Prekmurju na tej problematiki že 30, 40 let delajo vse strokovne službe, pri nas pa se je to prepuščalo vsakemu posebej. Nujna je povezanost in usklajeno delovanje,« poudarja Jeričeva. Strategija bo zavezujoč dokument, njeno udejanjanje bo pristojen občinski urad spremljal in redno poročal tudi občinskemu svetu.

»Romske otroke bi bilo treba razporediti po več šolah«

Komisija je v strategiji dala velik poudarek zlasti predšolski vzgoji, izobraževanju in zaposlovanju. V največjem dolenjskem romskem naselju Brezje-Žabjak je trenutno po podatkih komisije 167 predšolskih otrok, v vrtcu Pikapolonica v Brezju pa je prostora le za 28. Eden od ukrepov je tako vključevanje romskih otrok tudi v druge vrtce pa tudi enakomerna porazdelitev romskih učencev po novomeških šolah. Zdaj namreč večina, kar 117 učencev, obiskuje najbližjo osnovno šolo Bršljin, kjer pa opozarjajo, da romski otroci manjkajo v šoli tudi po 300 ur.

»To pelje v začarani krog, otroci ne napredujejo v znanju, se ne socializirajo. V zadnjih petih letih jih je od približno 200 šolo končalo le osem,« stanje opiše Jeričeva, ki izpostavlja še vedno izjemno nizko zaposlenost med Romi. Po podatkih komisije so redno zaposleni le trije. Strategija predvideva model socialnega podjetništva in aktivnejše vključevanje Romov v javna dela.

Balažkova je prepričana, da bo strategija dolgoročno prinesla pozitivne premike na vseh področjih, tudi na varnostnem. Bolj zadržan je član komisije Silvo Mesojedec iz regijske civilne iniciative. »Če država ne bo nič naredila, premika ne bo. Nujna je takojšnja sprememba socialne politike in vcepljanje delovnih navad.«

In še romska plat na začetku omenjene zgodbe. Po pripovedovanju Draga Brajdiča naj bi njega in njegove družinske člane brez razloga in kakršne koli obrazložitve napadel lastnik drv iz okolice Dobrniča, ki se je v naselje pripeljal s prijatelji. Nato naj bi jo skupili še Brajdičevi sorodniki in sosedje, ki so priskočili Brajdiču na pomoč, policisti pa naj bi pretep le opazovali.