Trojka nima jasnih pravil za reševanje težav bank, kar po eni strani omogoča širši manevrski prostor, a hkrati povečuje sistemsko negotovost. Zahteva lahko sprejem nekonvencionalnih ukrepov, ki delno služijo neposrednemu reševanju težav, so pa sočasno namenjeni doseganju drugih političnih ali gospodarskih ciljev. V primeru Cipra lahko sklepamo, da je eden od ciljev umik otoške države z zemljevida davčnih oaz.

Za zagotovitev podpore nepopularnim ukrepom se uporabljajo za pravno družbo nesprejemljivi argumenti. Predlog opravičevanja de facto konfiskacije dela sredstev depozitarjev s tem, da v ciprskih bankah držijo nezakonito zaslužen denar ruski oligarhi, je nenavaden. Kot prvo, predpostavka nedolžnosti je aktualna tudi v času krize. Kot drugo, predlogi reševanja bank ne ločujejo med državljani EU in državljani tretjih držav.

Dogajanje na Cipru lahko poslabša zaupanje v finančno industrijo v EU. Verjetnost navala na banke v drugih državah EU je nizka, zna pa se povečati cena depozitov kot virov sredstev in spremeniti struktura obveznosti bank. Ukrepi trojke znajo povzročiti porast evroskepticizma in vpliva skrajnih političnih sil. Nemir evropske krize še ni končan, v viharnih časih pa ljudje pogosto iščejo rešitve v najbolj temačnih predelih družbe.

Verjetnost transformacije odločitev Bruslja v geopolitične nesporazume ni zanemarljiva. Najbolj očiten primer so odnosi med EU in Rusijo, precej večji problem za stabilnost v jugovzhodni Evropi pa predstavlja tleči turško-grški konflikt.

Določene države EU lahko postanejo politični, gospodarski ali valutni izobčenci. Po mnenju nekaterih ekonomistov lahko omejitev pretoka kapitala s Cipra vodi v padec vrednosti »ciprskega evra« v primerjavi s »celinskim evrom«. Pojavile so se tudi napovedi o izstopu države iz območja evra in EU.

Zgodba Cipra še ni končana. Prvotni predlog reševanja krize ni bil sprejet, novi pristop pa predpostavlja prenos končnega bremena na lastnike delnic, obveznic in nezavarovanih depozitov v banki Laiki (ki bodo izgubili vse) in v banki Bank of Cyprus (prispevek katerih še ni opredeljen). Pomembna razlika med predlogi je ta, da bodo lastniki depozitov do 100.000 evrov po novem načrtu neoškodovani. Ne glede na končno rešitev trojke in Cipra lahko že zdaj rečemo, da ob vseh prednostih EU jasno vidimo, da je Unija zelo raznolika, tako z vidika pravic posameznih držav kot tudi obveznosti. Ostaja nam upanje, da se bo odgovornost v prihodnje povečala, kar bo onemogočilo tako izkoriščanje sistema v stilu Cipra kot tudi žrtvovanje na račun drugih, primer katerega je pokazala trojka.