V zadnjih tridesetih letih, ko so v Celju gradili novejši del bolnišnice, septičnih dvoran skorajda niso obnavljali. Popravili so le tisto, kar je bilo nujno potrebno. Septični operacijski blok sodi med naložbe, ki so jih pred leti načrtovali kot pripravljalna dela za nadomestno gradnjo nove bolnišnice, ki bi se po načrtih razprostirala na 20.000 kvadratnih metrih in bi stala okoli 45 milijonov evrov. Zaradi splošne krize in varčevalnih ukrepov v zdravstvu je projekt padel v vodo. Poslovni direktor Marjan Ferjanc je zadovoljen, da bodo zdaj dobili vsaj nujno potreben urgentni center. Ker ga bodo zgradili tudi s pomočjo evropskega denarja, mora biti končan najkasneje do konca leta. Ferjanc je pojasnil, da bodo vsi prostori v pritličju in da so projektanti zgradbo zasnovali tako, da bo morda čez kakšno desetletje nad njo mogoče dograditi tudi bolnišnico.gm