Radovljica. Nekdanji direktor radovljiške občinske uprave Boris Marčetič je novi direktor gradbenega podjetja A-git 2000 v lasti podjetnika Draga Gajića. A-git 2000 je po podatkih spletne aplikacije Supervizor v zadnjih desetih letih od Občine Radovljica prejel za opravljene gradbene posle 7,2 milijona evrov, samo do oktobra leta 2010 (do takrat je bil direktor občinske uprave Boris Marčetič) pa 6,9 milijona evrov.

Poslovanje podjetja A-git 2000 je bilo torej v veliki meri odvisno od poslov z Občino Radovljica. V letu 2009 je imelo 2,4 milijona evrov prihodkov, od tega kar 2,1 milijona s strani Občine Radovljica. Zaradi tega se je podjetja oprijel vzdevek »dvorno« gradbeno podjetje.

Uspešni sestanki Marčetiča in Gajića

Govorice, da sta lastnik podjetja Drago Gajić in direktor občinske uprave Boris Marčetič osebna prijatelja in da A-git 2000 zato dobiva posle z občino, sta oba zanikala, češ da se srečata le na poslovnih sestankih na občini. Ti so bili za A-git 2000 zelo uspešni, saj se je v enajstih od 17 poslov končna cena prek aneksov povečala. Občina Radovljica je z A-gitom 2000 nehala sodelovati po zamenjavi oblasti na zadnjih lokalnih volitvah, ko so prekinili tudi pogodbo za že začeto gradnjo nadomestne hiše družine Vovk, ki so jo izselili iz hiše ob leškem letališču.

Za komentar, kako to, da je po dolgoletnem sodelovanju v vlogi direktorja občinske uprave zdaj dobil direktorsko službo v tem zasebnem podjetju, smo želeli povprašati tudi Marčetiča, a se na klice ni odzival. Ob tem velja omeniti, da Marčetič zadnje čase zelo dobro sodeluje tudi z Mestno občino Kranj, kjer je župan Mohor Bogataj, ki je uradno sicer občan Kranja, v resnici pa prebiva v občini Žirovnica, kjer živi tudi Marčetič. Direktor kranjske občinske uprave je Mitja Herak, ki je, tako kot Boris Marčetič, nekdanji policist.

Poslovanje občine in A-git 2000 pregleduje protikorupcijska komisija

Od vseh poslov, ki sta jih imela občina in podjetje A-git 2000, zadnje čase najbolj bode v oči javno-zasebno partnerstvo pri gradnji poslovnega objekta pri športnem parku v Radovljici. Na Občini Radovljica so potrdili, da so v ponedeljek komisiji za preprečevanje korupcije na njihovo zahtevo posredovali pogodbe, sklenjene po letu 2009 s podjetjem A-git 2000, med njimi tudi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu za športni park.

Občina Radovljica je prvo koncesijsko pogodbo za javno-zasebno partnerstvo za gradnjo poslovnega objekta ob športnem parku v Radovljici podpisala 28. maja 2009 s škofjeloškim gradbenim podjetjem Tehnik, ki so ga izbrali »po postopku konkurenčnega dialoga«. To pogodbo so le nekaj mesecev kasneje razveljavili in 24. novembra istega leta podpisali novo. Na isti dan pa je takratni župan občine Radovljica Janko S. Stušek podpisal pogodbo za isti posel, torej za isto javno-zasebno partnerstvo s podjetjem A-git 2000. S prenosom koncesije s Tehnika na A-git 2000 se je očitno mudilo, saj je bilo poleg tega, da sta bili obe pogodbi podpisani na isti dan, storjenih kar nekaj napak. V pogodbi s Tehnikom je bil javni, se pravi občinski vložek v posel 2913 kvadratnih metrov površin (v vrednosti 462.000 evrov), v pogodbi s podjetjem A-git 2000 pa je občina v zameno za garderobe, skladišča, dve pisarni, parkirišča in večnamensko dvorano »javnemu partnerju« (tudi to je napaka na pogodbi, saj gre za zasebnega in ne javnega partnerja) dala 19.681 kvadratnih metrov. Kot skrbnik pogodbe je s strani občine naveden Boris Marčetič, s strani zasebnega partnerja pa »g. Baumgartner«, ki je naveden že v pogodbi s Tehnikom in je uslužbenec tega podjetja, kar so v novi pogodbi z A-gitom pri kopiranju te očitno spregledali.

Napake naj ne bi škodovale občini

Kakor koli že, podjetje A-git 2000 je začelo graditi poslovni objekt, za kar je pridobilo tudi posojilo, ob tem pa je veljala pogodba, v kateri piše, da občina v partnerstvo namenja nekajkrat večjo površino kot v resnici. Kot so nam pojasnili na Občini Radovljica, so tehnično napako, ki se je prikradla zaradi napačne parcelizacije zemljišč, ki so bila del javno-zasebnega partnerstva, odkrili konec leta 2009. V odgovoru občinskemu svetniku Marjanu Vidicu, ki je nedavno spraševal tudi o tej napaki, pa je občinska uprava pojasnila, da je bila uradno na papirjih napaka popravljena z aneksom k pogodbi, ki so ga podpisali 23. novembra 2011, ko je to naredilo že novo občinsko vodstvo.

Po podatkih iz zemljiške knjige je razvidno, da je A-git 2000 objekt gradil s posojilom Hypo banke, saj je bilo hipotekarno posojilo v višini milijona evrov zapisano v zemljiško knjigo 25. julija 2012, drugo posojilo v višini 1,3 milijona evrov pa avgusta lani. Tlorisna površina cele stavbe je sicer 3500 kvadratnih metrov, občina bo pridobila 480 kvadratnih metrov uporabnih površin ter zunanja parkirišča. Poleg občinskih delov so tu še poslovni prostori (16 lokalov, med njimi gostilna, prodajalne, fitnes, pisarne) in parkirni prostori v kleti.

Na Občini Radovljica so zatrdili, da hipoteka na nepremično ne bo vplivala na razpolaganje s prostori, ki bodo v kratkem prešli v last Občine Radovljica. »Občina zaradi napake v pogodbi glede površine zemljišč ni bila oškodovana, zasebni partner pa ni pridobil nobene koristi. Javni interes je bil opredeljen tako, da občina v vrednosti vloženih nepremičnin pridobi za javno uporabo v last posamezne dele objekta in vse urejene zunanje površine, vključno s parkirnimi prostori. Do dejanskega prenosa v last občine pa ima občina na celotnem območju javno-zasebnega partnerstva zavarovano denarno terjatev s prednostno zastavno pravico. Vse nepremičnine občina prejme proste bremen,« je pojasnila Manca Šetina Miklič, vodja kabineta župana Cirila Globočnika, ter dodala, da je glede na javno dostopne podatke hipotekarno posojilo zasebni partner pridobil na po-dlagi zemljiškoknjižnega stanja s pravilno navedeno površino in že vknjiženo prednostno zastavno pravico občine.

»Zato ta napaka po našem mnenju ni mogla vplivati na pridobitev hipotekarnega posojila. Za dvom, da bi pri navedbi velikosti zemljišča šlo za napako, nimamo razlogov,« je še dejala Šetina-Mikličeva. Kot zapisano, pa ta posel zdaj pregleduje protikorupcijska komisija, od koder so sporočili, da so v marcu prejeli prijavo, ki se nanaša na poslovanje občine s podjetjem A-git 2000.