Ekipa koncilija za medicinske raziskave (MRC) je preučila več kot 11 tisoč osnovnošolcev in njihov socialni razvoj. Ugotovili so, da je mišljenje, da so vedenjske motnje posledica preveč gledanja televizije, napačno.

Čeprav so našli določeno povezanost med otroci, ki imajo občasno neprimerno vedenje, in gledanjem televizije, pa so ugotovili, da so drugi vplivi, kot je na primer starševska vzgoja, veliko pomembnejši. Ne le to. Slaba vzgoja je tudi neke vrste ''manjkajoči člen'' med televizijo in slabim vedenjem.

Dve tretjini otrok, zajetih v raziskavo, na dan gleda med eno in tremi urami televizije, 15 odstotkov je gleda več, le dva odstotka pa je sploh ne gledata. Edina povezava, ki jo je raziskava odkrila je, da imajo otroci, ki gledajo več kot tri ure televizije na dan, pri sedmem letu nekoliko več primerov neprimernega vedenja, kot je na primer pretepanje ali pa laganje. Čas, ki ga otroci preživijo pred računalnikom, pa ni imel nobene veze z vedenjem.

Hiperaktivnost in socialni čut pa nista z gledanjem televizije nikakor povezana. »Povezovanje socialnih motenj s televizijo je napačno,« meni dr. Parkes, vodja MRC. »Našli nismo nobenega vpliva televizije na behavioristične in socialne probleme in pa le minimalne vplive na manjše težave v vedenju, kot je občasno pretepanje. To predvsem pomeni, da samo omejevanje časa, ki ga otrok preživi pred televizijo, ne bo izboljšalo njegovega vedenja ali njegove psihološke prilagoditve.«

Nujne so intervencije, ki se osredotočajo na družinsko dinamiko. Vseeno pa strokovnjaki opozarjajo, naj starši omejijo čas pred televizijo na maksimalno dve uri na dan, pa še v tem času naj otrok gleda poučne in neagresivne vsebine. Ta nasvet deluje bolj kot prepreka, da bi otrok preživljal čas pred televizijo, namesto da bi delal domačo nalogo, se učil, preživljal čas z vrstniki in počel druge pomembne aktivnosti za njegov razvoj. »Ta pomembna raziskava potrjuje, da je odnos med televizijo, računalniškimi igrami in zdravjem, očitno kompleksen in nanj vplivajo še mnogi drugi socialni in okoljski faktorji,« dodajajo strokovnjaki.