Družba Velika planina, ki že desetletja posluje z izgubo, je v celoti last Občine Kamnik. Zato ji ta vsa leta zagotavlja tudi sredstva za dokapitalizacijo. Letos naj bi ji primaknila 200.000 evrov, ki jih bodo na planini porabili za nakup nove otroške vlečnice Jurček, nov delovni traktor ter opremo za gostišče Zeleni rob, pojasnjuje direktor družbe Dušan Bombač.

»Zeleni rob smo praktično že odkupili, zadnji obrok bo plačan junija,« pravi Bombač in dodaja, da so na objektu, potem ko je znova prešel v njihovo last, že zamenjali streho, uredili nov, večji rezervoar za vodo, prenovili nekaj opreme v kuhinji in uredili vrt. »Gostišče posluje dobro in je postalo poznano po dobri hrani in prijaznosti, predvsem pa je odprto čisto vse dni v letu,« se pohvali Bombač.

Dolini se obeta gostinski vrt

Načrti za boljše gostinsko poslovanje segajo tudi v dolino ob spodnjo postajo nihalke. »Po ureditvi vodnega vira bomo na postaji v Kamniški Bistrici stregli tudi hrano. Veliko pričakujemo zlasti od poletne sezone oziroma poletnega vrta, kjer bomo lahko gostili večje skupine, pekli na žaru, za otroke bomo uredili igrala...« načrtuje Bombač in dodaja, da bodo maja prenovili spodnjo postajo nihalke, za kar sredstva že imajo.

Potem ko so prodali in je že leta zaprt edini hotel na planini, družba skoraj nima svojih namestitvenih zmogljivosti. »Oddajamo le dve turistični koči, v vsaki lahko prespi do deset gostov. Običajno jih najemajo za konec tedna. So pa precej daleč že dogovori o odkupu hotela Šimnovec, kjer pa zaradi visokih stroškov obnove kratkoročno še ne vidimo rešitve. Bi bilo pa smiselno iskati rešitve z zunanjimi partnerji,« razmišlja Bombač.

Vse več tujih gostov

Z obiskom, zlasti poletnim, so na planini iz leta v leto bolj zadovoljni. Med obiskovalci je že približno polovica tujih; njihov delež pa se zadnja leta povečuje za približno deset odstotkov. »Tudi to je razlog, da dajemo vse večji poudarek poletni sezoni, saj je zanimanje za naravo in planšarijo pri tujih gostih zelo veliko,« pravi Dušan Bombač.

Zadnja tri leta se na planini povečuje tako število prevozov z njihovimi napravami kot promet v gostinski dejavnosti. »Lanski skupni promet je znašal 775.638 evrov. Družba posluje likvidno, izguba pa nastaja zaradi amortizacije. V zadnjih treh letih se je namreč zaradi investicij, kot so strojnica nihalke, nova vozila in odkup gostišča Zeleni rob, kapital družbe močno povečal. S tem se je seveda povečal tudi obseg amortizacije. Zelo velik strošek pa so nam lani navrgli zlasti vzdrževanje naprav in tehnični pregledi,« pravi direktor in pojasni, da je bilo poslovanje družbe v prvih devetih mesecih še pozitivno in so imeli kar 40.000 evrov dobička. Jeseni pa so morali zaradi novega pravilnika opraviti prvi del skoraj dvomesečnega pregleda sedežnice in servis sedežev. Opravili so tudi prvi del pregleda na vlečnicah in zaključili preglede na nihalki, ki je, ob menjavi strojnice in prenovi spodnje postaje, zdaj v celoti prenovljena in bo lahko obratovala brez večjih posegov vsaj deset let.

»Zaradi novega pravilnika o izrednih pregledih starejših žičnic ugotavljamo, da prenova starih naprav v Tihi dolini ni racionalna, na vlečnici Zeleni rob bo del prenove in pregledov opravljen še letos jeseni, vlečnico Jurček pa bomo zaradi dotrajanosti zamenjali z novo v letošnji pomladi. Vsi ti pregledi in menjave delov naprav bodo izjemno dragi,« našteva Bombač in dodaja, da ugotavljajo, da je neracionalno tudi vzdrževanje zastarele sedežnice, ki jih bo letos stalo vsaj 200.000 evrov.

Zato se bojijo, da bodo stroški vzdrževanja slabih naprav še leta slabili njihove poslovne rezultate. Sicer pa so trenutno v teku tudi dogovarjanja o opravljanju različnih komunalnih dejavnosti pod okriljem družbe na Veliki planini, ki pa bi lahko nekoliko izboljšale njihovo poslovanje. V teku so tudi dogovori o prometni ureditvi. Po vsej verjetnosti naj bi že to poletje začeli pobirati nadomestilo za uporabo ceste, a odločitev še ni dokončna.