Tuberkuloza je še danes velik problem zaradi slabe in pomanjkljive zdravstvene oskrbe, slabih življenjskih pogojev in revščine v določenih predelih sveta. Bacili tuberkuloze sicer lahko poleg pljuč prizadenejo tudi ostale organe in organske sisteme.

Dejavniki tveganja, ki pripomorejo k lažjemu prenosu in dovzetnosti za okužbo s tuberkulozo, so zmanjšana telesna obrambna sposobnost nasploh ali zaradi HIV/AIDS okužbe, sladkorne bolezni, drugih težkih pljučnih obolenj in zdravljenja z nekaterimi zdravili.

Poleg tega k lažjemu prenosu in dovzetnosti za okužbo pripomorejo tesni stiki z okuženo osebo, belci zbolijo manj pogosto kot rase, moški pogosteje zbolijo kot ženske, starejši pa obolijo prej. Pomemben dejavnik je tudi slaba prehranjenost.

Delež pojava tuberkuloze se je tekom desetletij zniževal, za kar gre zahvala boljšim življenjskim razmeram in higienskim navadam, cepljenju proti tuberkulozi, uspešnim zdravilom, izboljšani operacijski tehniki, kontroli mleka itd.

A tuberkuloza še zdaleč ni premagana. Med okuženimi večina obolelih preboleva okužbo brez znakov. Prikrita oblika bolezni v petih do 10 odstotkih napreduje v aktivno obliko, če ni ustrezno zdravljena, se lahko v polovici primerov konča s smrtjo.

Danes tuberkulozo večinoma zdravijo s tuberkulostatiki. Zdravljenje traja med šestimi meseci in enim letom. Oseba običajno ni več kužna po nekaj tednih zdravljenja, vendar je pomembno, da nadaljuje s priporočenim zdravljenjem.

Preprečevanje obolenja je možno s hitro diagnostiko in takojšnjim zdravljenjem. Urejeno, higiensko življenje, primerna hrana, počitek in utrjevanje telesne forme so najboljša sredstva, da se te bolezni ubranimo. Prizadevanja za boljše življenje vseh ljudi je hkrati tudi boj proti tuberkulozi.