Kot uvodni govornik je letos nastopil predsednik državne komisije za medicinsko etiko Jože Trontelj, ki je poudaril, da je naša doba zelo spremenila umiranje, saj danes štirje od petih ljudi umrejo v domovih za stare, bolnišnicah in različnih azilih. Pri vsakem drugem je smrt povezana z eno ali drugo zdravniško intervencijo ali opustitvijo intervencije, končni cilj obojega pa je navadno pospešiti umiranje.

"Evtanazija je ljudem privlačna predvsem zaradi želje po samostojnosti in neodvisnosti, ki sta varljiva in redko dosegljiva ideala. Napredek medicine je praktično odpravil potrebo po odzivanju na telesno trpljenje s preprosto usmrtitvijo trpečega. Izkušnje pa kažejo neizogibnost treh vrst tragičnih posledic evatanazije kot sestavine družbene ureditve. Te so napake, zlorabe in daljnosežne spremembe ravnanja s človekovimi pravicami," je poudaril Trontelj.

Kot je dodal, so namreč usmrčeni bolniki z napačno diagnosticiranimi ozdravljivimi boleznimi, dogajajo se evtanazije bolnikov, ki pomena te odločitve niso sposobni razumeti, hkrati pa evtanazija polagoma spreminja pogled na človeško življenje kot vrhovno vrednoto. Pravica do smrti se ponekod po njegovem že sprevrača v dolžnost čim prej umreti, bolni pa se čutijo pod pritiskom in zato sami zahtevajo svojo usmrtitev.

Na Nizozemskem se po uradnih podatkih na vsake tri usmrtitve zgodi ena brez privolitve. Več kot polovica bolnikov, usmrčenih brez veljavne zahteve, je bila sposobnih odločanja o sebi, pa niso bili o tem niti vprašani, je dejal Trontelj.

Raziskave javnega mnenja po njegovem kažejo, da si presenetljivo veliko ljudi želi pravico do evtanazije, večinoma zaradi napačnih razlogov, nepopolnega poznavanjain slabega razumevanja tega zahtevnega področja. "Evtanazijo preprosto pojmujejo kot svoboščino, ki jo je država dolžna zagotoviti, kot potrošniško pravico," je še dodal predsednik državne komisije za medicinsko etiko.

Srečanja Medicina in pravo sicer niso le vsakoletni posveti, temveč predstavljajo projekt za odgovorno ravnanje na ključnih področjih človekovega bivanja. Namen organizatorjev je s polemičnim interdisciplinarnim pristopom osvetliti odzivnost sodobne evropske družbe na zahteve, ki jih postavlja pravno urejanje na področju medicine.