Neuradno smo izvedeli, da naj bi Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO v torek na mizo prejela dopis komisije za preprečevanje korupcije (KPK), v katerem navajajo primere suma koruptnega ravnanja pri upravljanju javnih sredstev. Sporna naj bi bila dodeljena sredstva Društvu distrofikov Slovenije v višini vsaj 646.475,42 evra, ki so šla v naložbe.

Pod drobnogledom šest let

Člani sveta FIHO in člani nadzornega odbora FIHO se morajo tako v sedmih dneh izjasnili o ugotovitvah KPK, kar pomeni, da morajo do ponedeljka komisiji poslati pojasnila v zvezi s spornimi očitki. Ti v bistvu bremenijo vse, ki so zadnja leta upravljali FIHO in posledično denar, namenjen invalidskim in humanitarnim organizacijam, kar pa naj bi bilo koruptno po 4. členu zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Pod drobnogledom komisije KPK naj bi se znašli predvsem »prostori za vzdrževanje in skladiščenje ortopedskih in drugih tehničnih pripomočkov za distrofike«, o čemer je Dnevnik že obsežno poročal. Sporno naj bi bilo obdobje med letoma 2006 in 2012, ko naj bi odgovorni pri FIHO temu društvu in gospodarski družbi Birografika BORI omogočili, da so neupravičeno pridobili premoženjsko korist v višini vsaj 646.475,42 evra, s tem pa v bistvu oškodovali sredstva FIHO, ki jih država kot ukrep pozitivne diskriminacije namenja izboljševanju kakovosti življenja slovenskih invalidov.

Nepremičnine, vredne okoli 10 milijonov evrov

KPK je bila že v preteklosti večkrat opozorjena na domnevna koruptna ravnanja v zvezi z dodeljevanjem loterijskega denarja predvsem invalidskim organizacijam, v zvezi s vzdrževanjem skladišča distrofikov pa je uradna prijava prišla oktobra lani. Iz podatkov, ki jih je pred časom pridobil Dnevnik, je društvu distrofikov uspelo – morda prek FIHO, očitno pa (tudi) prek zasebnih podjetij – do danes dokopati do lastništva več deset nepremičnin, vrednih več kot deset milijonov evrov. Društvu že od ustanovitve leta 1969 predseduje Boris Šuštaršič, ki je bil vsa leta tudi v najvišjih organih odločanja pri FIHO in je aktualni predsednik nadzornega sveta Loterije Slovenije. Tako se zdi »skladišče distrofikov«, za katerega je od leta 2006 iz proračuna FIHO nateklo več kot pol milijona evrov namenskih sredstev, šele ena od koruptnih domnev, ki jih bodo morali pristojni organi zavreči oziroma potrditi. Dejstvo pa je, da društvo distrofikov za svoje delovanje iz FIHO prejme dober milijon evrov na leto. V zadnjih desetih letih so jim samo za naložbe v osnovna opredmetena sredstva odobrili okoli 2,7 milijona evrov.

Zdi se, da je KPK relativno dolgo čakala, preden se je, po oktobrski prijavi lani, odzvala in sprožila postopek proti odgovornim pri FIHO. Po nekaterih domnevah nekoliko preračunljivo, saj so pri Loteriji Slovenije, kamor FIHO sodi, te dni volili novega predsednika uprave. Na tem mestu od 15. marca sedi Romana Dernovšek, prej vodja trženja v Loteriji Slovenije.