Svet ustanoviteljev javnih podjetij je danes potrdili elaborate in predlagane cene storitev zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.

Obenem se je seznanil z nerevidiranimi poslovnimi rezultati Javnega holdinga Ljubljana in družb v skupini za leto 2012. Javno podjetje Vodovod Kanalizacija je lani ustvarilo dva milijona evrov dobička, Energetika Ljubljana je dosegla skoraj 2,5 milijona evrov dobička, 288.000 evrov dobička pa je ustvarila družba Termoelektrarna-Toplarna Ljubljana (TE-TOL).

Negativni rezultat pa beležita javni podjetji Snaga in Ljubljanski potniški promet (LPP). Snaga je lani ustvarila izgubo v višini 2,3 milijona evrov, LPP pa v višini 2,7 milijona evrov.

Javni holding Ljubljana, v okviru katerega delujejo Energetika Ljubljana, Vodovod Kanalizacija, LPP in Snaga, je imel tako lani dobiček v višini nekaj manj kot 500.000 evrov, na ravni skupine pa izgubo v višini treh milijonov evrov.

Člani sveta ustanoviteljev so soglašali s predlogom Snage, da kot ena od družbenikov pristopi k soustanovitvi nove skupne družbe za ravnanje z odpadno embalažo, ki jo bo skupaj ustanovilo devet izvajalcev gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki.

Izvajalci gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki bi se z ustanovitvijo nove družbe povezali z namenom, da bi sami ravnali z odpadno embalažo, saj obstoječ sistem prinaša družbam za ravnanje z odpadno embalažo ugodnosti na škodo izvajalcev gospodarskih javnih služb.

Kot so pojasnili v sporočilu za javnost, si bo sicer Snaga s spremembo cen komunalnih storitev zagotovila stabilnost sistema za ravnanje z odpadki, ki ga je morala v zadnjih letih, zaradi vedno ostrejših zakonodajnih zahtev, nadgraditi ter razširiti.

V luči izpolnjevanja zahteve, da je treba do leta 2020 reciklirati vsaj polovico zbranih odpadkov, je Snaga uporabnikom zagotovila 55.000 dodatnih zabojnikov za zbiranje embalaže in papirja ter med drugim razširila sistem podzemnih zbiralnic in nabavila opremo za obdelavo odpadkov.

Te aktivnosti so, skupaj z doslednim ločevanjem uporabnikov storitev Snage, pripeljale do dobrih rezultatov: količina zbrane embalaže se je v letu 2012 na letni ravni zvišala za 56 odstotkov, v oktobru, novembru in decembru lani pa v letni primerjavi za povprečno 90 odstotkov.

Tudi odloženih odpadkov je vsako leto manj: leta 2011 so na odlagališču Barje odložili 110.000 ton, lani 88.450 ton, letos pa naj bi odložili 75.000 ton odpadkov.