Kranj. Leta 2003 sta takratni župan Kranja Mohor Bogataj in direktor Domplana Janez Frelih podpisala pogodbo, s katero se je občina v korist podjetja praktično odrekla plinovodnemu omrežju. Pred podpisom sporne pogodbe o njej ni odločal mestni svet, z njo pa je podjetje postalo nesporni monopolist pri zagotavljanju oskrbe s plinom v Kranju.

Ker plinovodno omrežje ni bilo več v občinski, temveč zasebni lasti, občina kasneje koncesije za distribucijo plina ni mogla podeliti nikomur drugemu kot Domplanu. Prav to je storil Bogatajev naslednik Damijan Perne, ki je koncesijo Domplanu podelil brez javnega razpisa. Toda računsko sodišče je pričakovano ugotovilo, da občina za to ni imela ustrezne zakonske podlage, in zahtevalo, naj najprej pridobi pravico za upravljanje s plinovodnim omrežjem in kasneje v skladu z zakonom koncesijo podeli najboljšemu ponudniku.

»Župan je brez vednosti mestnega sveta prodal občinski delež v do tedaj skupnem projektu gradnje omrežja. Pa ne samo to, v imenu občine je sprejel zaveze, ki so Domplanu omogočile koriščenje mestne lastnine pri gradnji omrežja, odpovedal se je lastninskemu deležu v dotedanjem skupnem podjetju, obvezal se je za ustrezno pomoč občine pri vseh prostorskih aktih, da bo Domplan lahko gradil in tako naprej. Gre za povsem samovoljno potezo, ki je botrovala zapletom, ki jih zdaj znova rešuje Mohor Bogataj s svojo koalicijo,« pripoveduje nekdanji direktor mestne uprave Aleš Sladojević.

Dodaja, da je taka netransparentna pogodba občino spravila v položaj, ko koncesije za plin ne more podeliti nobenemu drugemu ponudniku. »Koliko bo vse to stalo Kranjčane, bomo še videli. Dejstvo pa je, da računsko sodišče omogoča, da ima Kranj omrežje tudi v najemu in potem podeli koncesijo,« pravi Sladojević.

Župan brez spomina

Župan Bogataj včeraj na novinarski konferenci o podpisu pogodbe, ki se je zgodil ob njegovem mandatu leta 2003, ni želel govoriti, češ da se njene vsebine po toliko letih ne spomni. »Ničesar nisem prodal,« je zatrdil, direktor mestne uprave Mitja Herak pa je prav tako govoril o »plačilu za prenos deleža« in ne prodaji tistega, kar je občina v plinsko omrežje do tedaj investirala. »Razmišljamo o vseh zakonitih sredstvih, da bi lahko podelili koncesijo kot terja država,« pa je Herak odgovoril na vprašanje, ali bo Kranj zdaj najel Domplanovo omrežje ali ga morda celo kupil. Bogataj je odklonil odgovor na vprašanje, zakaj je pogodbo podpisal brez vednosti mestnega sveta.

Dodati je treba, da je do leta 2003 pri gradnji plinskega omrežja sodelovalo več partnerjev, občina pa je od Domplana za svoj delež prejela okoli (preračunano) milijon evrov v več obrokih. Pri tem pa se je jasno zavezala, da bo Domplanu pomagala pri širitvi. Domplan je moral do zdaj plačevati tudi štiri odstotke od prodaje plina na račun opremljanja stavbnih zemljišč in komunalne infrastrukture, kar je za računsko sodišče prav tako sporno.

Podžupan ni oziroma je lastnik

Na novinarski konferenci je sedel tudi nekdanji direktor Domplana in podpisnik sporne pogodbe Janez Frelih. Danes je podžupan iz »županove stranke« kot pravijo Stranki za napredek krajevnih skupnosti, ki pa je medtem razpadla, Frelih pa je že postal predsednik njene naslednice. Na vprašanje, ali je solastnik podjetja Domplan, ki je dejansko v položaju monopolista oskrbe s plinom za občino Kranj, je odgovoril, da ne. Ko pa smo mu predstavili lastniško strukturo Domplana, ki je v več kot 98-odstotni lasti podjetja Domplan Investa, je potrdil, da je solastnik tega podjetja in celo član nadzornega sveta. Zatrdil je, da je njegovo lastništvo zakonito in moralno, ker se pri pogovorih in odločitvah o tej problematiki umakne.

Koliko bo davkoplačevalce stala odločitev, s katero je Mohor Bogataj leta 2003 dejansko prepustil omrežje za oskrbo s plinom Domplanu in mu omogočil tudi privilegiran položaj pri nadaljnji gradnji omrežja, ni znano. Mestni svet zdaj po formalni plati spreminja odlok o javni gospodarski službi za oskrbo s plinom in toplotno energijo. Precep Bogatajeve koalicije pa je zaradi sporne pogodbe, ki se je župan ne spomni, očiten. Če podjetje Domplan odda ali proda omrežje za oskrbo s plinom, tvega, da ne dobi koncesije na javnem razpisu in s tem izgubi bogate prihodke. O tem bodo odločali njegovi lastniki. Med vidnimi je podžupan Janez Frelih.