Ajdovščina, Nova Gorica. V Sloveniji so lani lastniki odjavili med 40 in 50.000 motornih vozil, potrdil za razgradnjo pa so za to pooblaščena podjetja izdala le okoli 3000. Mnogo odsluženih jeklenih konjičkov je tako končalo tudi na neprimernih lokacijah, kot so polja, brežine rek in gozdovi.

Na območju ajdovske občine pa se v zadnjem času pojavljajo tujci, neuradno naj bi šlo za Romune, ki odkupujejo odslužena vozila brez registrskih tablic. Zanje ponujajo do 50 evrov. Ta največkrat odvlečejo na mirno mesto, pogosto v bližnji gozd, kjer poberejo še dobre dele, neuporabne ostanke razbitega avtomobila pa pustijo na kraju dejanja. Občinski redar Dragan Stojkovski občane opozarja, da gre v večini primerov za nelegalne odkupe, ki prodajalce na koncu lahko stanejo veliko več, kot bodo iztržili s prodajo. Lastnik avtomobila je namreč soodgovoren za storjeno dejanje zaradi neprijavljene spremembe lokacije vozila kot tudi zaradi nelegalne razgradnje in puščanja nevarnih odpadkov v naravi.

Ko je vozilo odjavljeno iz prometa, mora lastnik registrskemu organu predložiti izjavo o lokaciji hrambe vozila, ki jo je dolžan sporočiti v dveh tednih. V nasprotnem primeru je po prometnem zakonu prekrškovno odgovoren. Globa, ki jo lahko izrečejo upravna enota, policisti, redarji ali pa prometni inšpektorji, je 250 evrov. Še večja pa je globa za razgradnjo avtomobila v naravnem okolju, ki jo določa zakon o inšpekciji. Inšpektor vam v tem primeru kot sostorilcu dejanja lahko odmeri kar 5000 evrov kazni, razlaga redar.

Razgradnjo vozil lahko opravljajo le pooblaščena podjetja. Na severnem Primorskem je to Jung iz Nove Gorice. »Prostora imamo za prevzem 6000 vozil. Lani so jih lastniki v razgradnjo pripeljali le 700. In to čeprav je ves postopek brezplačen, s seboj morajo prinesti le prometno dovoljenje in osebni dokument. Lastniku prevzetega vozila izdamo potrdilo o uničenju, ki je veljavno na vsem območju Evropske unije,« je povedala Nataša Mikulin, direktorica podjetja Jung, ki prevzeta vozila 85-odstotno ekološko razgradijo, za kar imajo tudi okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov. V Sloveniji je po nekaterih nepopolnih podatkih 150.00 lokacij, kjer stojijo odjavljena motorna vozila.