Novega predsednika sveta Cukjatija, sicer nekdanjega poslanca SDS in tudi nekdanjega predsednika DZ, je v svet UKC Ljubljana imenovala vlada. Prav tako so člani sveta danes izvolili namestnika predsednika sveta, to je predstavnik zaposlenih Branko Cvjetićanin, ki prihaja iz Ginekološke klinike.

Poleg Cvjetićanina so bili v svet potrjena še dva predstavnika delavcev - Tomaž Kocjan iz interne klinike in Marko Alauf iz tehnično-vzdrževalnih služb.

Danes so obravnavali tudi poslovno poročilo za lansko leto. UKC je leto 2012 zaključil z manj kot pet milijoni evrov minusa, pri čemer so obravnavali več bolnikov, kot jih plača zdravstvena blagajna.

Generalni direktor UKC Ljubljana Simon Vrhunec je v izjavi po seji opozoril, da če bi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) plačal za vse storitve, ki jih je UKC lani opravil, bi imeli celo tri milijone evrov presežka. Tako meni, da so dosegli izvrsten poslovni rezultat.

Kakšen bo poslovni izid za letošnje leto, pa je po njegovih besedah odvisno od tega, kako se bodo skupaj s svetom zavoda odločili, da pristopijo k reševanju te težave. O tem, ali bodo še vnaprej presegali program, kot je dogovorjen z ZZZS, bodo govorili že na prihodnji seji sveta, ko bodo obravnavali finančni načrt. Dodal je, da več ne morejo zniževati stroškov, ne da bi s tem vplivali na obravnavo bolnikov.

Novoizvoljeni podpredsednik sveta Cvjetićanin pa je v izjavi po seji sveta izrazil upanje, da do podaljševanja čakalnih dob na UKC zaradi rezov v financiranje ne bo. »A če se bo nadaljevalo zmanjševanje sredstev kliničnemu centru, potem vsekakor druge izbire ni,« je opozoril.

Po njegovem mnenju bi svet zavoda moral zagovarjati interes zavarovancev ter »lobirati za dodatna sredstva, da bi lahko zadovoljil potrebe zavarovancev«. Dodal je, da danes razlike v teh stališčih med predstavniki zaposlenih in predstavniki vlade v svetu UKC ni bilo čutiti. Upa pa, da bo tako ostalo tudi v prihodnje.

Člani sveta so danes obravnavali tudi sklep o razpisu za strokovnega direktorja, saj se sedanji strokovni direktorici Brigiti Drnovšek Olup 17. aprila izteče štiriletni mandat. Razpis bo objavljen v četrtek. Poleg tega so imenovali razpisno komisijo, Drnovšek Olupovo pa so pooblastili, da opravlja dela in naloge strokovnega direktorja UKC Ljubljana vse do nastopa dela novoimenovanega strokovnega direktorja UKC Ljubljana oz. za največ eno leto.