Postojna. Ministrstvo za obrambo je zaradi obremenitev, ki jih povzroča Slovenska vojska z delovanjem na osrednjem vojaškem vadišču, Občini Postojna v skladu z dogovorom dolžno vsako leto izplačati (do) 260.000 evrov rente oziroma sofinancirati investicije v lokalno javno infrastrukturo.

Ker v letih 2009, 2010 in 2011 do celotnih izplačil ni prišlo, v letu 2012 pa je ministrstvo izplačalo 200.000 evrov, bo ministrstvo okoli 750.000 evrov starih obveznosti zdaj večinsko poravnalo s prenosom 13 vojaških stanovanj na občino. Odhajajoča vlada je sklep sprejela na včerajšnji seji, minister za obrambo Aleš Hojs pa bo pogodbo z občino podpisal danes. »Devet dvosobnih in štiri enosobna stanovanja so trajno nezasedena, saj za najem stanovanj s strani upravičencev ni bilo zanimanja, zato so potrebna večje obnove. Del stanovanj je bil dvakrat neuspešno prodajan na javni dražbi,« so povedali na ministrstvu za obrambo. Občina bo stanovanja namenila za reševanje stanovanjske problematike.

»Višina rente je drobiž«

»Gre za rešitev v skrajni sili, ki državo ne stane nič,« je le delno zadovoljstvo s kompromisom nakazala Margareta Srebotnjak Borsellino, postojnska podžupanja in vodja pogajalske skupine občine z ministrstvom. Medsebojni dogovor o uskladitvi interesov glede uporabe in upravljanja vojaške infrastrukture na območju Občine Postojna namreč ne predvideva nepremičninskih, pač pa finančne vložke ministrstva v infrastrukturne naložbe.

Toda odhajajoči minister za obrambo je (podobno kot njegova predhodnica Ljubica Jelušič v času, ko je dolg nastal) že večkrat ponovil, da ministrstvo svojih obveznosti do lokalnih skupnosti pač ne more poravnati, če v proračunu ni dovolj denarja. Hkrati pa je občino okrcal tudi zaradi njenega nasprotovanja sprejemu državnega prostorskega načrta za vojaško vadišče.

Postojnski podžupanji se takšen odnos ministrstva ne zdi sprejemljiv, zato ocenjuje, da je dogovor med občino in obrambnim ministrstvom iz leta 2004 preživeta oblika in da bi bil potreben sprejem ustreznega zakona, saj so se tudi vojaške dejavnosti na Počku v tem času močno povečale. Prav zaradi tega podžupanja pravi, da je tudi 260.000 evrov predvidene rente glede na povzročeno škodo tako rekoč drobiž.

Prva ponudba slabša

Spomnimo, da je ministrstvo že lani občini ponudilo možnosti kompenzacije dolga z 20 vojaškimi stanovanji, a se občina takrat s ponudbo ni strinjala. Stara in dotrajana vojaška stanovanja so bila po njenem mnenju namreč ocenjena previsoko s ciljem, da bi ministrstvo zaprlo kar največji del obveznosti. Ministrstvo je nato stanovanja začelo samo prodajati in jih prodalo sedem. Ministrstvo in občina sta se nato po besedah postojnske podžupanje vseeno izpogajala, da s preostalimi 13 stanovanj zapreta 627.000 evrov dolga, preostanek pa naj bi ministrstvo predvidoma izplačalo iz proračuna, tako kot letošnjo rento. Ministrstvo bo na občino preneslo še del stare vojašnice v Postojni, kjer je bil nekdanji begunski center, in nekdanje skladišče Ravbarkomanda, kjer ima skladišče župnijska Karitas.vr