Na drugi strani Ljubljanska borza ni bila deležna pozitivnega odziva, saj je indeks SBITOP po podpisu pogodbe do konca tedna izgubil dobro polovico odstotka. Na celotedenski ravni je indeks izgubil 1,2 odstotka vrednosti. Med delnicami, ki sestavljajo omenjeni indeks, je na tedenski ravni največ pridobila delnica Zavarovalnice Triglav, in sicer 2,4 odstotka. Ceni delnice Mercatorja in Gorenja se nista spremenili, najbolj pa se je znižala cena delnice Krke (–4,38 odstotka). Padec cene delnice Krke je verjetno posledica nekoliko slabših rezultatov, saj se je skupini že tretje leto zapored znižal čisti dobiček. Ne glede na upad dobička je Krka v primerjavi z drugimi farmacevti v regiji še vedno bolj donosna, vendar se ta razlika vztrajno zmanjšuje. Za letošnje leto v podjetju napovedujejo petodstotno rast prodaje, dobiček pa naj bi ostal na lanskoletni ravni.

V petek sta rezultate objavili tudi Gorenje in Žito. Obe družbi sta objavili nižje prihodke v primerjavi z letom prej. Skupini Gorenje se je prodaja znižala za 1,5 odstotka in je znašala 1,26 milijarde evrov. Po negativnem trendu v prvih treh četrtletjih se je prodaja v zadnjem četrtletju okrepila in pomembno vplivala na pozitiven celoletni poslovni izid iz poslovanja v višini slabih 45 milijonov evrov, kar predstavlja skoraj 3-odstotno rast glede na leto 2011. Leto 2012 je zaznamovalo tudi nadaljevanje aktivnosti za znižanje zadolženosti podjetja in najobsežnejše selitve proizvodnje v njegovi zgodovini. Prodaja Skupine Žito se je znižala še nekoliko bolj kot prodaja izdelovalca bele tehnike. Lansko leto je skupina končala s 111,3 milijona evrov prihodkov, kar predstavlja 4-odstotni padec. Kljub temu so rezultati za malenkost presegli načrtovane prihodke. Prav tako je podjetje preseglo planiran čisti poslovni izid za sto tisoč evrov. Po besedah predsednika uprave Žita Janeza Bojca sta na poslovanje pomembno vplivala poslabšanje narodnogospodarske situacije in posledično slabša kupna moč prebivalstva. Tako opažajo tudi neugodne strukturne spremembe pri prodaji, kjer se povečuje delež izdelkov z nižjo dodano vrednostjo, prav tako se povečuje prodaja trgovskih blagovnih znamk v primerjavi z lastnimi.

Prispevek izraža trenutno stališče avtorja in ne nujno tudi Abanke Vipe, d. d., v kateri je zaposlen. Prispevek ne predstavlja naložbenega priporočila.