Projekt se je začel že leta 2007, ko so se pojavile prve ideje in pobude, da se uredi degradirano območje hudourniške grape znotraj naselja Lucija. Občina Piran, ki je projekt tudi podprla, se je skupaj z najbližjimi sosedi aktivno vključila v projekt, saj ponuja možnost rešitev številnih nakopičenih težav v tem prostoru in možnost novega, prebivalcem in prostoru prijaznega razvoja. Velika želja občine Piran je privabiti nove prebivalce in mladim iz njihove občine omogočiti, da si lahko privoščijo svoje stanovanje. Projekt Kampolin terase je primer, pri katerem občina vodi konstruktiven dialog s prebivalci že od leta 2007.

Kaj predvideva projekt

V skoraj šestih letih se je projekt razvijal in gradil. Sprejeta je bila šele peta različica prostorske ureditve z namenom, da se prostorske težave na tem območju rešijo, da se območje uredi in da se raven kakovosti prostora poviša. Ureditev območja bo spodbudila številna pozitivna razvojna dogajanja.

Prostorska ureditev hudourniške grape v Luciji je načrtovana z močno željo občine Piran, da se težave s prostorom na tem območju rešijo, da se območje uredi in da se raven kakovosti prostora poviša, ne da bi prebivalci za te ureditve morali prispevati lastna sredstva. Projekt je izdelala Stanka Pustoslemšek, krajinska arhitektka Romana Kačič je projekt optimizirala in ga ozelenila. Občina Piran želi na tem območju urediti parkiranje vozil, ki je danes neurejeno, nelegalno in nevarno. Mirujoči promet se umika pod zemljo, saj je predvidenih 125 parkirnih mest, od tega 70 za nova stanovanja, 55 za potrebe okoliških prebivalcev. S tem, ko bi vozila spravili pod zemljo, bi se na tem območju sprostile površine, zmanjšal bi se hrup, povečala bi se tudi kakovost zraka. Tudi pogled proti območju bo veliko lepši, saj bodo okoliški prebivalci namesto v pločevino gledali v zelenje. Urediti želijo tudi dostopne, pestre, biotsko raznovrstne in uporabne zelene površine znotraj naselja, ki bi povečale privlačnost in kakovost bivanja v Luciji. Kljub temu da projekt uspešno dosega vse cilje, je pozidanost območja manjša, kot je v večini prostorskih aktov. Višina objekta je prilagojena sosednjim objektom, urejene zelene površine pa so namenjene širšemu območju. Pešpoti in prometna ureditev omogočajo varnost vsem uporabnikom.

Umestitev novih stanovanj za mlade družine

Posamezne zaplate degradiranih prostorov v naselju so najbolj ustrezna, vedno pogosteje pa tudi edina možnost za umeščanje novih stanovanj. Vsaka občina, ki želi privabiti mlade v svoj kraj in obdržati obstoječe, mora misliti na to, kako mladim omogočiti, da pridejo do dostopnega stanovanja. Z mislijo na pridobitev novih prebivalcev in z mislijo na možnost gradnje na lastnih zemljiščih občina Piran spodbuja razvoj projekta, pri katerem se nadeja pridobiti tako nujno potrebna stanovanja za številne mlade družine. Trajnostno pa je, da občina ne posega na kmetijska zemljišča, ampak izkorišča degradirane površine znotraj naselij. Na očitke civilne iniciative, da je v občini že sedaj preveč praznih stanovanj, župan občine Piran Peter Bossman odgovarja: »Civilna iniciativa pozablja, da so minili časi, ko so mladi lahko zgradili velike hiše, kot jih imajo oni sami. Občina išče rešitve, kako pomagati mladim, da bi prišli lažje do svojega stanovanja, in ravno z izvedbo projekta Kampolin terase bi imeli na voljo stanovanja po dostopnih cenah. Strinjamo se, da je stanovanjska politika v naši državi porazna, največji krivec za nastali položaj pa niso občine, ampak banke. Toda dejstvo je, da v naši občini ni praznih novozgrajenih sosesk, kot so v sosednjih občinah. To, da so v naši občini prazna stanovanja, drži in ta ugotovitev verjetno velja za prav vse občine. Še bolj pa drži dejstvo, da občina Piran  nima v lasti praznih stanovanj. Občina razpolaga s 182 neprofitnimi stanovanji. Vsa so zasedena, za tri stanovanja poteka postopek dodelitve, skladno z uvrstitvijo prosilcev na prednostno listo. Na prednosti listi je še 109 prosilcev, ki čakajo na dodelitev.« vl