UKC Maribor je zaključil poslovno leto 2012 z izgubo v višini šest milijonov evrov. Po navedbah vodstva zavoda gre izgubo pripisati predvsem znižanju cen zdravstvenih storitev in posledično zmanjšanju prihodkov iz zdravstvene blagajne. »Ob upoštevanju dejstva, da smo prejeli bistveno manj prihodkov kot v letu 2011 in še dodatno znižali odhodke, smo v letu 2012 pravzaprav poslovali še racionalneje kot prejšnje leto,« so zapisali v letnem poročilu.

V primerjavi z letom 2011, ki so ga zaključili z izgubo, in sicer v višini 900.000 evrov, so se lani prihodki znižali za 6,5 milijona evrov, odhodki pa za 1,5 milijona evrov. Zaradi manjšega finančnega priliva so sredi leta imeli tudi likvidnostne težave.

V letošnjem letu predvideno nadaljnje zmanjšanje prilivov

Predsednica sveta zavoda Marjetica Mahne je ocenila, da je tako »osupljivo velik minus« treba vzeti zelo resno, še posebej glede na to, da je v letošnjem letu predvideno nadaljnje zmanjšanje prilivov. Po njenem mnenju bi vodstvo zavoda moralo narediti več, da se sorazmerno znižujejo tudi odhodki.

Član sveta zavoda Anton Krajnc je opozoril na prenašanje zdravstvenih programov iz javnih v zasebne zavode, zato je svet zavoda z enim glasom proti pozval ministra za zdravje, da pri financiranju zdravstvenih programov zagotovi prednost javnim zavodom.

Svet zavoda danes obravnaval tudi program dela in finančni načrt za leto 2013

Ta predvideva tako prihodke kot odhodke v višini 162 milijonov evrov. Znižanje odhodkov naj bi dosegli z varčevalnimi ukrepi, kot so ukinitev nadur za upravne službe, elektronsko evidentiranje delovnega časa in zmanjšanje števila podjemnih pogodb. Že lani so začeli z javnimi razpisi z določitvijo najvišje dopustne cene in pogajanji z dobavitelji za znižanje cen za 10 odstotkov, radi pa bi tudi vzpostavili centralno evidenco cen v zdravstvu.

Člani sveta zavoda so podvomili v uresničljivost načrtovanih prihrankov, zato so ob sprejetju finančnega načrta vodstvu UKC Maribor naročili poročilo o poslovanju v prvih treh mesecih leta.

Strokovna direktorica UKC Maribor Darja Arko je danes napovedala skorajšnji začetek delovanja mamografa. Po novem dogovoru naj bi državni program presejanja za raka dojk Dora izvajala pol klinični center in pol zdravstveni dom.