To je le nekaj naukov židovskega filozofa in zdravnika z imenom Moshe ben Maimon, imenovanega Maimonides, ki je v 13. stoletju napisal prvi priročnik o zdravi prehrani. Poleg tega, da je bil eden največjih filozofov svojega časa, ki je v 14 knjigah razčlenil celoten židovski zakonik, je kot zdravnik egipčanskih saladinskih sultanov pisal medicinske knjige in priročnike za zdravo življenje. Prepričan je bil, da je dobro zdravje posledica urejenega metabolizma. Zato je zagovarjal zdravo prehrano, pa tudi redno postenje. Njegov nauk je še danes temelj dietetike in dokaz, da razmišljanje o zdravi prehrani ni iznajdba 20. stoletja.