V skladu z novelo zakona o davčnem postopku, ki jo je DZ sprejel novembra lani, se bodo redno mesečno javno objavljala imena tistih zavezancev za davek, ki zamujajo s predložitvijo obračunov davčnega odtegljaja, ter večjih davčnih dolžnikov, to je z več kot 5000 evrov dolga starejšega od 90 dni.

Durs bo tak seznam prvič javno objavila 15. aprila. Nanj bo uvrstila zavezance z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi v omenjeni višini na dan 25. marec ter tiste zavezance, ki do 25. marca niso predložili obračunov davčnega odtegljaja za izplačilo plače in nadomestila plače za mesec januar.

Zakonodajalec želi zmanjšati problem neplačevanja javnih dajatev

Na ta način želi zakonodajalec zmanjšati problem neplačevanja javnih dajatev oziroma želi spodbujati prostovoljno plačevanje le-teh in prispevati k zmanjšanju sive ekonomije, pojasnjujejo na Dursu.

Tistim zavezancem, ki davka niso zmožni plačati zaradi utemeljenih oz. objektivnih razlogov, na katere sami niso mogli vplivati, pa že obstoječa zakonodaja omogoča možnost odpisa, delnega odpisa, odloga oz. obročnega plačevanja in jih v teh primerih (če jim je vloga odobrena) ne obravnava kot dolžnike.

Podatki za pravne osebe z zapadlimi neplačanimi davčnimi obveznostmi bodo na javno objavljenem seznamu vsebovali firmo ali ime, sedež in poslovni naslov, davčno številko zavezanca za davek ter osebno ime in datum rojstva dejanskega lastnika te pravne osebe. Za dejanskega lastnika se šteje fizična oseba, ki je posredno ali neposredno imetnik deležev ali delnic, ki predstavljajo več kot 25 odstotkov v osnovnem kapitalu te pravne osebe.

Če fizična oseba ne biva v Sloveniji, se lahko objavi tudi državo bivanja

Za fizično osebo in za fizično osebo, ki opravlja dejavnost, pa bodo javno objavljeni osebno ime oz. firma in datum rojstva. Na posebno zahtevo se lahko objavi tudi občino stalnega oz. začasnega prebivališča oz. državo bivanja, če ne biva v Sloveniji.

Seznam nepredlagateljev obračunov davčnega odtegljaja pa bo vseboval podatke o firmi ali imenu davčnega zavezanca, sedež in poslovni naslov ter davčno številko zavezanca.

Pirc Musarjeva: takšen »srednjeveški« ukrep pomeni poseg v človekovo pravico

O javnem seznamu davčnih neplačnikov smo že pred časom povprašali informacijsko pooblaščenko Natašo Pirc Musar, ki je glede seznama dejala, da da takšen »srednjeveški« ukrep pomeni poseg v človekovo pravico. »Javno objavljanje ne bo rešilo problema. Ključen problem je, da država ni storila ničesar, da bi se plačilna disciplina izboljšala; med drugim ni uvedla davčnih blagajn in strožjega pregona tistih, ki davkov ne plačujejo,« je povedala Pirc-Musarjeva in opozorila, da bi objava neplačnikov brez pravnomočnih odločb lahko privedla do številnih napak in krivic.

Preberite še:

Vlada uvaja črne sezname davčnih neplačnikov

Finančno ministrstvo preučuje možnost objave seznama davčnih dolžnikov

Seznam več tisoč davčnih dolžnikov na vpogled vladi in poslancem