Knjiga Nedojemljivo: Ontološki uvod v filozofijo religije pri nas manj znanega sodobnega ruskega filozofa judovskih korenin Semjona Franka velja za avtorjevo osrednje delo, je povedal Tadej Rifel, ki je knjigo predstavil namesto prevajalke in avtorice spremne besede Urše Zabukovec. V njej se izrisujejo tri pomembne teme, ki so bile v središču Frankovega zanimanja – spoznavna teorija, eksistencialna tematika in področja religiozne duhovnosti. Starogrški filozof Ksenofont, avtor Spominov na Sokrata, je po besedah prevajalca Gregorja Pobežina ena najočarljivejših osebnosti svojega časa. Delo, ki obsega 39 poglavij, razdeljenih na štiri knjige, je nekakšen kolaž vtisov, ki jih je nabral v letih druženja s Sokratom ter pozneje s prebranim gradivom o njem. Ksenofont Sokrata nasprotno od Platona opiše predvsem s človeške plati.

Izbrane pesmi priznane angleške pesnice Christine Georgine Rossetti z naslovom Lokvanj v vzburkanih vodah je poslovenilo več prevajalcev – Nada Grošelj, Andrej Arko in Miljana Cunta –, dodali pa so tudi štiri pesmi, ki jih je nekoč že prevedel Boris A. Novak. Kerubski popotnik je knjiga mističnih epigramov Angela Silezija, s pravim imenom Johannes Scheffer, rojenega v 17. stoletju. Delo sta prevedla Gorazd Kocijančič in Vid Snoj, uvod pa je prispeval Alen Širca, ki je tudi avtor spremne besede.

Izbrane himne Efrema Sirskega, sirskega avtorja iz 4. stoletja, so zaznamovane z vzhodnim tipom poezije, iz katere se lirski subjekt značilno umika. Mercijske himne in druge pesmiGeoffreyja Hilla je poslovenil Veno Taufer, ki je napisal tudi spremno besedo, avtorja pa je označil za tipičnega Angleža, globokega vernika in »pesnika pesnikov«, ki je pisal običajnim bralcem težko doumljivo poezijo.kul, sta