Lavrica. Medtem ko župani od Škofljice do Osilnice več let bijejo bitko z državo (in zdaj tudi z Brusljem) za umestitev škofeljske obvoznice v prostor, v civilni iniciativi Lavrica nasprotujejo tako gradnji obvoznice kot tudi širitvi Dolenjske ceste v štiripasovnico, kar naj bi bila kratkoročna rešitev za omilitev gneče na cestah. Menijo namreč, da bi lahko nepregledne kose pločevine razredčili že z razvojem kakovostnega javnega prevoza in z dograditvijo polnega avtocestnega priključka v naselju Šmarje - Sap, s čimer naj bi se del prometa preusmeril na dolenjsko avtocesto.

»Podpiramo razvoj kočevsko-ribniške regije, a ne na način, kot si ga predstavljata občina in država. Politika 20 let ni storila nič za razvoj tega konca, posledica tega pa je, da ljudje večinoma hodijo delat v Ljubljano, zato je na cestah gneča. Namesto v obvoznico naj se denar vloži v posodobitev železniške proge. Do Ribnice je proga že posodobljena in bi se lahko ljudje že vozili. Če samo 20 odstotkov ljudi presedla na javni prevoz, problema ne bo več,« je prepričan Franc Prešeren iz civilne iniciative.

Zbrali so 500 podpisov

Doslej so, je dejal naš sogovornik, zbrali 500 podpisov krajanov, ki nasprotujejo gradnji obvoznice predvsem iz okoljevarstvenih vzgibov. Prešeren je zatrdil, da je v povprečju vsako gospodinjstvo prispevalo po en podpis. »Danes so ljudje okoljevarstveno ozaveščeni in jim ni vseeno. V primeru gradnje obvoznice pa gre za velik poseg v naravno okolje, ki je zaščiteno z Naturo 2000. Priznavamo, da smo mi poslali pismo evropski komisiji, s katero ima trenutno država velik problem glede uveljavljanja okoljskega poročila,« je pojasnil Prešeren in poudaril, da jih Bruselj – nasprotno od občine in države – jemlje kot enakopravne partnerje. Po mnenju civilne iniciative zdaj oblastnike boli glava predvsem zato, ker vztrajajo s trasami prek Ljubljanskega barja, preostale različice – zunaj Nature 2000 – pa so zavrnili z zelo slabimi argumenti.

V civilni iniciativi nasprotujejo gradnji obvoznice tudi zavoljo morebitnega negativnega vpliva na kulturno dediščino in zaradi poplavne ogroženosti stanovanjskih naselij. Preobrazba Dolenjske ceste v štiripasovnico pa jim ni pogodu zaradi zmanjšane varnosti udeležencev v prometu – širina vsakega voznega pasu bi se s 3,25 metra zožila na 2,80 metra – poleg tega naj bi po njihovih podatkih morali zaradi širitve zrušiti približno 120 objektov.

Župan: Civilna iniciativa so trije nergači

Župan občine Škofljica Ivan Jordan si z zahtevami civilne iniciative ne beli glave, saj pravi, da ne predstavljajo nikogar, razen svojih družin in nekaj prijateljev. »To je povsem manjšinsko mnenje. Podpise pa so zbirali, ko so potekale predsedniške volitve, tako da ljudje niso vedeli, kaj podpisujejo. Poleg tega je treba vedeti, da imamo v občini še dve civilni iniciativi, ki sta številnejši in ki imata glede obvoznice povsem pozitivno mnenje. Ti Lavričani pa so proti vsemu in vsakomur,« je povedal Jordan.

Po besedah župana postopki glede umeščanja obvoznice v prostor tečejo dalje, čeprav ni okoljskega poročila. »Obe evropski direktivi o habitatih in pticah izjemoma dopuščata posege v Naturo 2000. Obstajajo namreč celo priporočila in navodila evropske komisije, kako se lahko pripravijo gradiva v primeru, ko je ogroženo zdravje in življenje ljudi ali ko je ogrožen gospodarski razvoj regije. S postopkom je mogoče dokazovati prevlado javne koristi nad javnim interesom ohranjanja narave,« je pojasnil Jordan in dodal, da se mora država le še odločiti, po katerem členu bo Slovenija vodila nadaljnji postopek.