Ustavni sodniki so s petimi glasovi proti štirim sprejeli sklep, s katerim so razveljavili predhodno prepoved prodaje zemljišč na območju ankaranske občine. Koprsko višje sodišče bo moralo zdaj ponovno odločati o tej zadevi, pri čemer je ustavno sodišče odločilo, da mora višje sodišče pri svoji sodbi upoštevati krajevno skupnost Ankaran in ji dodeliti status stranke v postopku.

Ustavno sodišče je s tem krajevni skupnosti Ankaran priznalo pravico, da svet krajevne skupnosti ščiti interese Ankarana – sodišče je namreč ugotovilo, da je bila Ankarančanom kršena pravica do sodnega varstva, ter hkrati nakazalo pot do končne zaščite premoženja in delitve premoženja, je sodbo komentiral predsednik krajevne skupnosti Gregor Strmčnik. Dodal je, da je svet krajevne skupnosti Ankaran Mestno občino Koper že pozval, naj popravi proračun in končno preneha nezakonite poskuse prodaje ankaranskega premoženja, navaja časnik Primorske novice.

Direktorica koprske občinske uprave Sabina Mozetič je rekla le, da so z nedavno razveljavitvijo odločbe ustavnega sodišča zadovoljni, vendar dodatnih komentarjev za zdaj niso pripravljeni dajati.

Spor med občinama izvira še iz časa pred ustanovitvijo nove občine Ankaran. Koprska občina je že takrat nameravala prodati 80 hektarjev zemljišč, vrednih približno 100 milijonov evrov. Ankarančani so se pritožili, ustavno sodišče pa je oktobra lani prepovedalo razpolagati s parcelami. Zdaj pa je ta sklep razveljavilo, kar pomeni, da je prodaja parcel znova mogoča. A takoj ko bi koprska občina poskusila kaj takega, bi se Ankarančani verjetno pritožili.

Konec prepovedi razpolaganja z ankaranskimi zemljišči je korak naprej tudi za Luko Koper, ki je bila doslej talka spora med občinama. Luka namreč zaradi tega ni mogla začeti poglabljanja morskega dna v pristanišču, saj na za to pripravljene parcele znotraj pristanišča ni smela odlagati mulja. Odločba sicer še ne pomeni, da lahko že takoj začnejo odlagati mulj na za to prvotno namenjene parcele, saj za to potrebujejo najprej dovoljenje Mestne občine Koper, pričakovati pa je, da se bodo Ankarančani na vsak poseg takoj pritožili.

V Luki zato pravijo, da bodo raje nadaljevali začeti postopek in da bodo mulj odlagali na parcelah, ki so v lasti države. »Ko se bodo zadeve uredile z ankaransko parcelo, pa jih bomo z veseljem uporabili, saj potrebujemo veliko prostora za odlaganje mulja,« so odločbo sodišča za časnik Primorske novice komentirali v Luki. Opozorili so še, da sporna parcela sodi v območje državnega prostorskega načrta, kjer je dovoljena le pristaniška dejavnost. sta, ah