Dnevnikov izbor najboljših zaposlovalcev Zlata nit 2012, ki ga naša medijska hiša pripravlja šestič zaporedoma, se bo zaključil v četrtek, 21. marca, na slovesni razglasitvi najboljših zaposlovalcev v Lutkovnem gledališču v Ljubljani. Prvi pomladni dan bo tako prinesel tudi nove zvezde med podjetji. Zlata nit namreč raziskuje, prepoznava in daje priznanje podjetjem, ki so z vidika uspešnega, učinkovitega in ustvarjalnega razvoja ljudi in organizacije drugim lahko zgled in navdih. V izboru najboljših zaposlovalcev pa spremljajo tudi napredek v podjetjih, ki v Zlati niti sodelujejo več let, čemur so letos dali nekoliko večji poudarek tudi pri samem izboru.

Zlate prakse

Letošnja novost je, da so ob dosedanjih priznanjih najboljšim zaposlovalcem v treh kategorijah in že uveljavljenemu posebnemu priznanju dodali še priznanje za zlato prakso. Zakaj? »Raziskave Zlate niti kažejo, da zaposleni od svojega vodstva pogrešajo pohvalo in priznanje za svoje delo. Z dodatnim priznanjem zlata praksa podpiramo sporočilo, da priznanja štejejo – da tistemu, ki je naredil nekaj dobrega, dajo dodatno motivacijo, občutek spoštovanja. Obenem je to dodaten vzvod prenosa dobrih praks. Letos smo prejeli petnajst prijav zlatih praks in to je šele začetek. Vse prakse bomo objavili tudi v zborniku,« je pojasnila mag. Edita Krajnović iz Mediad, odgovorna za izvedbo metodologije.

Medtem ko gre pri posebnem priznanju za nekoliko bolj sistemski ali celovit vidik razvoja organizacije, pa zlate prakse osvetljujejo konkretne primere, projekte, pristope, ki so prispevali k razvoju posameznika ali organizacije.

Čustvena pripadnost in merjenje uspešnosti poslovanja

Novost je še nekoliko nadgrajen vprašalnik, saj je vključeno tudi preverjanje čustvene pripadnosti - metodologijo merjenja je prispeval dr. Robert Kaše z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Novosti prinaša tudi merjenje uspešnosti poslovanja. V vprašalnik o uravnoteženih kazalnikih uspeha v povezavi z Združenjem Manager se od letos naprej vključuje merjenje deleža žensk na vodilnih delovnih mestih. Trženjski del kazalnikov uspešnosti pa je bil v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto osvežen v smeri še večjega poudarka na ključnih dejavnikih konkurenčnosti ter spremljanju posameznih dimenzij trženjske naravnanosti podjetij.

V četrtek bodo tako ob prisotnosti visokih državnih predstavnikov in strokovne javnosti, ki podpira Dnevnikov izbor Zlata nit, že tradicionalno izbrali najboljšega zaposlovalca med malimi, srednje velikimi in velikimi podjetji, podelili posebno priznanje in priznanje za zlato prakso.

Zlata nit 2012 v številkah

Preigrajmo še nekaj številk izbora Zlata nit 2012. Med najboljšimi zaposlovalci je 53 malih podjetij, 32 srednje velikih in 15 velikih podjetij. Med finalisti podobno kot lani prevladujejo podjetja iz osrednje Slovenije, saj jih ima kar dvanajst sedež v Ljubljani in eno v Trzinu. Dve podjetji imata sedež v Novem mestu, po dve pa zastopata podravsko-pomursko in primorsko-notranjsko regijo. Po enega finalista v izboru Zlata nit 2012 imata tudi gorenjska in savinjsko-zasavska regija. Vseh šest let v Zlati niti sodeluje 22 podjetij.

Na anketo je odgovorilo 7027 zaposlenih, povprečna ocena kakovosti odnosa med zaposlenimi in organizacijo pa je 3,72 (na lestvici od 1 do 5).