Sodelovanje v Zlati niti se jim zdi neprecenljivo. »Sodelovanje v Zlati niti za podjetje samo po sebi ne zahteva večjega napora ali vlaganja v drage svetovalne ure, rezultat pa je merljiv in objektiven ter zato popolnoma uporaben za izboljšave.«

V podjetju živi že vrsto dejavnosti za boljše počutje zaposlenih. Različna športna tekmovanja, skupne izlete in usklajevanje službenega in poklicnega življenja skladno s pridobljenim certifikatom Družini prijazno podjetje pa bodo letos za izboljšanje zadovoljstva zaposlenih in pogojev dela še nadgradili. »Vsem zaposlenim prenavljamo pogodbe, pripravljamo pa tudi pravilnik o nagrajevanju in napredovanju ter pravilnik o nagrajevanju inovacij.«

Letnim razgovorom bodo letos ob tem dodali še razgovore, ki se bodo nanašali na kratkoročne cilje posameznega zaposlenega. »Načrtno spremljamo perspektivne kadre, jih usmerjamo in skrbimo za razvoj njihovega potenciala. Ker smo opazili, da je zaradi velikega števila zaposlenih prenos informacij težji, smo pred kratkim začeli izdajati interne novice, v katerih jim predstavimo nove sodelavce, pojasnimo organizacijske spremembe, obveščamo o investicijah in o drugih pomembnejših aktivnostih,« poudarja Damjana Pirnar.

In kako se rezultati njihovega bolj poglobljenega dela z zaposlenimi poznajo v podjetju? »Najprej se jih opazi na organizacijski klimi, ki se iz leta v leto izboljšuje. Opažamo tudi, da smo bolj fleksibilni pri izvedbi del, da hitreje in lažje dosegamo roke. Dvig dodane vrednosti je predvsem posledica izboljšanja delovnih razmer, saj smo storitveno podjetje in prav tu je kazalnik dodane vrednosti močno odvisen od zadovoljstva in ustreznih pogojev za delo.« Pirnarjeva je še poudarila, da bodo tudi letošnje rezultate Zlate niti skrbno pregledali in analizirali. »Vsako leto na podlagi rezultatov sprejmemo nekaj ukrepov. In tudi letos bomo izsledke ankete in ukrepe predstavili sodelavcem na skupnih sestankih.«

Na seznam najboljših zaposlovalcev Zlate niti 2012 so se uvrstile še gazele Adria Mobil (najboljši zaposlovalec med vlikimi podjetji v Zlati niti 2011), Blažič, robni trakovi, Četrta pot, Elektronček (zlata gazela 2007), Elvez, Gonzaga-pro, Infotehna, Imas, mimovrste >), Krka (zlata gazela 2010), KLS Ljubno (zlata gazela 2011)in LOTRIČ Meroslovje, bronasta gazela 2012.