Vložena zahteva za oceno ustavnosti se nanaša na 5. člen v povezavi s 6., 8., 12., 22., 23., 24. in 42. členom zakona o zdravljenju neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo (ZZNPOB). Skupina poslancev predlaga ustavnemu sodišču, naj razveljavi sporne člene.

Poudarjajo, da ima vsakdo pravico do zdravljenja neplodnosti

Predlagatelji zahteve menijo, da so izpodbijane določbe omenjenih členov zakona v neskladju s 14., 34. in 55. členom ustave. "Biomedicinska pomoč pri oploditvi za tiste samske ženske, ki izpolnjujejo druge, z zakonom navedene pogoje za odgovorno starševstvo, je tako v moralnem kot pravnem pogledu korak naprej in ne nazaj," so zapisali v utemeljitvi zahteve. Ob tem poudarjajo, da ima vsakdo pravico do zdravljenja neplodnosti ne glede na socialni oz. družbeni status, ali če se izhaja iz 14. člena ustave, ne glede na osebno okoliščino.

"Sprememba zakonske ureditve, ki bo skladna s 55. členom ustave in ki bo priznavala pravico do biomedicinske pomoči pri oploditvi tudi samskim ženskam, je torej z vidika moralnega načela pravičnosti in ustavne pravice do enakosti pred zakonom ter svobodnega odločanja o rojstvu otrok nujna in bi jo moral zato tako vsak posameznik v skladu z lastno vestjo in tudi ustavno sodišče podpreti," menijo poslanke in poslanci iz vrst SD, PS, DeSUS in DL.

Pobudo anonimne ženske je ustavno sodišče zavrnilo

Pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti dela omenjenega zakona je že vložila pobudnica, ki pa želi ostati anonimna. Toda ustavno sodišče je pobudo 10. januarja letos zavrglo, ker je ocenilo, da ni izkazala pravnega interesa. O vprašanju zdravljenja neplodnosti in postopkih oploditve z biomedicinsko pomočjo za samske ženske so državljani odločali na referendumu junija 2001. Takrat so novelo ZZNPOB, ki je to dopuščala, zavrnili.

Pravico do oploditve z biomedicinsko pomočjo imajo sicer ženske od 18. do dopolnjenega 43. leta starosti, so pojasnili na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zdravstvena blagajna tako krije postopke oploditve do največ šestih ciklusov za prvi porod živorojenega otroka, za vsak nadaljnji pa do največ štirih ciklusov.