Kot so sporočili z občine Krško, je manipuliranje z jedrsko varnostjo zaradi kadrovskih razlogov nesprejemljivo, hkrati pa je nedopustno tudi, da se strokovna vprašanja izrabljajo za prekrivanje kadrovskih iger.

Občina Krško zahteva tudi pojasnilo nadzornega sveta Gen energije, ki je zamenjavo tamkajšnjega direktorja Novšaka izvedel po več poskusih, hkrati pa še pojasnilo glede vseh zapisov, ki se pojavljajo v javnosti.

Vodstvo občine je za četrtek, 21. marca, sklicalo izredno sejo občinskega sveta, na kateri bodo od predsednika nadzornega sveta Gen energije Martina Brataniča in drugih nadzornikov terjali pojasnilo za zamenjavo, saj predvsem lokalno skupnost zanima, kaj se dogaja z jedrsko varnostjo, zaradi katere naj bi bila navedena zamenjava potrebna in tudi edini mogoči razumni razlog.

Občina bo na sejo povabila tudi vidnejše slovenske jedrske strokovnjake, med temi pa tudi predsednika uprave Nuklearne elektrarne Krško Staneta Rožmana in direktorja Uprave za jedrsko varnost RS Andreja Stritarja.