Kočevski župan Vladimir Prebilič in minister za infrastrukturo in prostor, ki opravlja tekoče posle, Zvone Černač sta včeraj podpisala 1,9 milijona evrov vredne pogodbe za energetsko sanacijo treh kočevskih šol in vrtca. Občina Kočevje bo z dobljenimi nepovratnimi sredstvi sanirala obe stavbi osnovne šole Zbora odposlancev (zgradbo v Gaju in Bračičevo šolo), osnovno šolo Ljuba Šercerja in vrtec Ostržek. Med odobrenimi projekti pa ni osnovne šole Ob Rinži. Ta je po podatkih kočevske občinske uprave na ministrstvu v prvem krogu dosegla najvišje število točk med petimi prijavljenimi kočevskimi projekti in je, čeprav je stara zgolj deset let, najbolj potratna šola v Kočevju. Za ogrevanje stavbe namreč namenijo okoli 80.000 evrov na leto.

Kočevski župan Prebilič je nad tem presenečen: »Osmega marca smo prejeli sklep, da se vloga za OŠ Ob Rinži zavrže, ker nismo dodali elaborata gradbene fizike za notranjo izolacijo stavbe.« Trdi, da je ministrstvo občino pozvalo k dopolnitvi vlog za projekta sanacije OŠ Zbora odposlancev in vrtec Ostržek, ne pa tudi za OŠ Ob Rinži. »Na ministrstvo smo poslali vso potrebno dokumentacijo. Če je bila ta vloga nepopolna, bi nas moralo ministrstvo pozvati k dopolnitvi, pa nas ni. Obenem pa ta elaborat v razpisu sploh ni bil zahtevan,« je odločen Prebilič.

V Kočevju je zmeda toliko večja, ker je ministrstvo projekt energetske sanacije OŠ Ob Rinži skupaj s še tremi prijavljenimi projekti uvrstilo na seznam projektov, ki so po merilih za ocenjevanje vlog dosegli zadostno število točk, projekt sanacije Bračičeve šole pa na seznam tistih vlog, ki niso dosegle zadostnega števila točk.

Potem pa je minister včeraj podpisal pogodbo za Bračičevo šolo, za šolo Ob Rinži pa ne. »Po prvem pregledu vlog je bilo narejeno točkovanje in na podlagi tega točkovanja in podrobnejšega pregleda dokumentacije je bilo od 10 do 20 vlog ocenjenih kot neprimernih, neustreznih in so bile zanje izdane zavrnilne odločbe,« je včeraj pojasnil minister Černač. Na Občini Kočevje, kjer sicer ne skrivajo veselja nad uspelimi projekti, vseeno razmišljajo o možnostih sprožitve upravnega spora glede omenjenega projekta. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je namreč v obrazložitvi sklepa zapisalo, da se vloga za energetsko sanacijo OŠ Ob Rinži zavrže, ker je bil v posredovani vlogi predviden ukrep oblaganja fasade z izolacijo z notranje strani, ni pa bila rešitev podkrepljena z elaboratom gradbene fizike, kot je bilo določeno v odgovorih, ki so del razpisne dokumentacije. Na občini trdijo, da so na podlagi elaborata izpolnili zahtevano dokumentacijo, ministrstvo pa samega elaborata ni zahtevalo.