Na centralnem čakalnem seznamu kamniških vrtcev za letošnje šolsko leto je trenutno 299 otrok, za naslednje šolsko leto pa vpis novincev v kamniške vrtce še poteka. Razpisanih je 278 mest, če bo povpraševanje spet večje, pa bodo po besedah višje svetovalke za družbene dejavnosti na občini Katarine Ščetinin Sever ponovno objavili razpis za podelitev koncesije, ki je že pripravljen.

Denarja je za 100 otrok

»Če nam koncesije znova ne bo uspelo podeliti, se bomo takrat odločili tudi, kaj bomo naredili z že zagotovljenimi 421.667 evri za odprtje novih oddelkov. Vsota zadošča za približno 100 dodatnih mest,« pojasnjuje Ščetinin-Severjeva. Dodala je, da je za vsak nov koncesijski oddelek v občini še vedno predvidenih 50.000 evrov nepovratnih sredstev, od tega tretjina v letošnjem in preostali tretjini v naslednjih dveh letih. V nasprotju s prejšnjimi leti pa bodo »zaradi preveč negotove demografske slike za naslednjih deset let« z novim razpisom koncesijo podeljevali za sedem in ne več za deset let.

Na očitek občinske svetnice Mateje Poljanšek, da občina zadnji dve leti za omilitev prostorske stiske v vrtcih ni naredila nič drugega, kot štirikrat ponovila razpis za podelitev koncesije, pa Ščetinin-Severjeva pojasnjuje, da so po odprtju enote Kamenček v zadnjih dveh letih poleg ponovljenih razpisov za koncesijo veliko investirali v javni vrtec. V objektu POŠ Nevlje so lani po prenovi dvema oddelkoma dodali še jaslični oddelek, večjo prenovo so pravkar končali v enoti Pestrna. Letos naj bi sanirali še pohodne terase v enoti Tinkara, če bo izražen interes, pa bodo v enoti Kamenček uredili še razvojni oddelek.

Novogradnja ni realna

»Občina je v sodelovanju z oddelkom za okolje in prostor lani preverjala tudi ustreznost potencialnih lokacij za morebitno postavitev kontejnerskega vrtca, vendar pa niso sprejeli dokončne rešitve, saj zunanje površine ob objektih komaj zadostujejo tehničnim standardom,« je še povedala Ščetinin-Severjeva. Prav tako v času gradnje mestnih šol po njenem mnenju gradnja novih vrtcev po vsej verjetnosti ni uresničljiva. »Treba pa bi bilo doseči konsenz, kolikšen odstotek vključenosti otrok v vrtce glede na razpoložljiva proračunska sredstva občina še zmore,« je nadaljevala Ščetinin-Severjeva in pojasnila, da občina že zdaj odmeri za potrebe predšolske vzgoje in varstva, vključujoč subvencije za otroke, ki niso v vrtcu, skoraj 20 odstotkov proračuna.

V zadnjih treh letih se je v občini v povprečju rodilo okoli 400 otrok, zato so potrebe po vrtcih še vedno pereče. Skupno imajo v občini 55 oddelkov javnega vrtca in 16 koncesijskih (deset v Zarji in šest v Petru Panu). 22 oddelkov je namenjenih najmlajšim, 39 drugi starostni skupini otrok, deset oddelkov pa je kombiniranih. Zunaj občine vrtce obiskuje še približno 100 kamniških otrok. Tako je v vrtce zajetih skoraj 69 odstotkov otrok, kar je na ravni republiškega povprečja, vendar manj kot znaša povprečje osrednjeslovenske regije, kjer je v vrtce vključenih 76 odstotkov otrok.

Kdaj bo začel obratovati koncesijski vrtec Trobentica na Fužinah, ki so ga končali lansko poletje, ni znano. Zapletalo naj bi se prav okoli koncesije, čeprav vpleteni tega niso želeli potrditi. So pa občinski svetniki na zadnji seji kljub pomislekom pogoje podeljevanja koncesij le še dodatno zaostrili. Tako bo moral med drugim sklep o podelitvi koncesije potrditi tudi občinski svet, koncesionar, bodisi najemnik ali lastnik prostorov koncesijskega vrtca, pa bo moral podati kakovostna jamstva in imeti povsem čiste račune tudi z izvajalci in podizvajalci gradnje objekta. Na občini menijo, da so s tem le še v večji meri zavarovali svoj vložek v obliki nepovratnih sredstev.