Podjetje z največjo tržno kapitalizacijo je Ina (okoli 5,5 milijarde evrov), ki pa ima zaradi nizkega deleža delnic v prosti prodaji šele šesto največjo utež znotraj indeksa. Največ vpliva na indeks imajo prednostne delnice Adris Grupe, ki se ukvarja s tobačno in turistično dejavnostjo. Kadilci verjetno poznajo njihove blagovne znamke, kot so Ronhill, Walter Wolf in York. Turistični segment tvorita podjetji Maistra in Adria Resorts, z nastanitvenimi kapacitetami, lociranimi v Istri. Prihodke od prodaje je družba v 2012 povečala za 4,1 odstotka, na 2,98 milijarde kun, čisti dobiček pa je ostal praktično nespremenjen pri 494 milijonih kun. Podjetje razpolaga z obsežnimi neto likvidnimi sredstvi (skoraj 3 milijarde kun) in se je v zadnjem času omenjalo kot možen prevzemnik zavarovalnice Croatia Osiguranje.

Po približno 10-odstotne deleže imajo v indeksu Končar – elektroindustrija, HT in Podravka. Končar je izdelovalec opreme za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije ter opreme za transportno in proizvodnjo industrijo. Lanskoletni prihodki od prodaje so bili za 7,8 odstotka višji od predlanskih, za le nekoliko manj pa se je znižal čisti dobiček. Tudi Končar razpolaga z veliko neto likvidno pozicijo v višini 262 milijonov kun, kar je okoli 15 odstotkov tržne kapitalizacije. Največje hrvaško telekomunikacijsko podjetje HT se podobno kot celotna panoga sooča s padcem prihodkov iz mobilne in fiksne telefonije. Kljub vsemu ima podjetje eno najvišjih EBITDA marž v panogi (43 odstotkov), kar kaže na »odporen« poslovni model, hkrati pa pri predlagani dividendi 20,51 kune za delnico ponuja visoko dividendno donosnost (9,5 odstotka). Podravka se ukvarja s proizvodnjo hrane, pijač ter s farmacevtsko dejavnostjo. Podjetju so lani prihodki stagnirali, marže so nekoliko upadle, ustvarili pa so za 111,7 milijona kun prilagojenega čistega dobička.

Avtor in družba Abanka Skladi nimata v lasti omenjenih delnic. Sklad Abanka Skladi Evropski trgi v razvoju vlaga v nekatere izmed omenjenih delnic.