Novo mesto. V novomeškem vrtcu Pedenjped se že dlje časa soočajo z neplačevanjem predšolskega varstva za romske otroke. Stanje se je z novim zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je začel veljati 1. januarja lani, še poslabšalo. Dolga se je tako samo z romske strani v lanskem letu nabralo za 6300 evrov, skupaj z letošnjimi neplačanimi računi pa že za 7900 evrov. A neplačniki niso samo Romi. »Če smo imeli prej za približno 7000 evrov terjatev, jih imamo danes že okoli 14.000 evrov,« pravi ravnateljica vrtca Meta Potočnik.

Enoto Pikapolonica v naselju Brezje obiskuje 28 romskih otrok. Do konca leta 2011 so bili vsi starši teh otrok, ki so bili tudi prejemniki socialne pomoči, oproščeni plačila vrtca, po uveljavitvi novega zakona je takih le šest. Tako je zdaj večina med njimi uvrščena v 2. dohodkovni razred in plača le 10 odstotkov cene programa, dva plačata 20 odstotkov in eden 30 odstotkov programa. Ker so nove odločbe centra za socialno delo dobili šele junija lani, so v vrtcih opravili tudi poračune, ki pa so mnoge starše, do takrat oproščene plačila vrtca, seveda šokirali.

»Naše strokovne sodelavke so se z romskimi starši pogovorile. Prav vsi so podpisali izjavo o tem, da lahko vrtec obremeni njihov osebni račun za poravnavo vzgojno-varstvenih storitev v obliki trajnika,« je dejala Potočnikova. Pa tudi to ni dosti pomagalo, saj mnogim nimajo od kje vzeti. Od 21 odprtih trajnikov je bil tako realiziran le eden.

O zadevi se je Potočnikova posvetovala tudi s centrom za socialno delo in z novomeško občino. Župan Alojzij Muhič se je naposled odločil, da bo zapadli dolg v višini 6300 evrov poravnala občina, zapadle obveznosti iz letošnjega leta pa da naj se izterjajo. Kot smo izvedeli na občini, bo ta denar zagotovila z rebalansom proračuna iz postavk, namenjenih reševanju romske problematike. A Potočnikova ni ravno prepričana, da je to pravi način, čeprav tudi sama ne ve, kako bi zadevo rešili. Njen glavni pomislek je, da če bi občina poravnala neplačane račune romskih družin, bi kaj takega lahko hitro zahtevali tudi drugi.

Z neplačniki se soočajo tudi v vrtcu Ciciban, kjer so se neplačane obveznosti staršev v lanskem letu prav tako povečale za polovico in so konec leta znašale že okoli 40.000 evrov. »Odkar so bile izdane nove odločbe, se je staršem nabralo precej dolgov do vrtca. S starši smo ves čas v stiku, ponujamo jim možnost obročnega odplačevanja. Šli smo tudi že v izvršbe, ki pa so pogosto neučinkovite, saj mnogim nimamo od kod vzeti. Tako nam ne preostane drugega, kot da dolg čez nekaj let odpišemo,« pravi ravnateljica vrtca Ciciban Majda Kušer Ambrožič in dodaja, da se jim včasih niti ne splača iti v izvršbo, saj tudi ta ni zastonj, vendar sledijo zakonodaji.

Čeprav naj bi sodišča obravnavala izterjavo obveznosti do vrtca po zakonu o vrtcih prednostno, to kaj dosti ne pomaga, saj je, kot pravi Potočnikova, vrtec pogosto v čakalni vrsti šele nekje na repu.