Na očitke novega vodstva o slabem vodenju prejšnjega Krajnc odgovarja, da ne želi zanikati slabega finančnega stanja zavoda, pač pa manipuliranje z informacijami oziroma izjave o tem, kako kot direktor zavoda ni poznal situacije na zavodu, kako je prikrival novemu vodstvu kredite do ŠOU v Ljubljani in podobne neresnice. "Lahko trdim, da sem po 12 letih dela na zavodu poznal prav vsako podrobnost poslovanja, pa naj bo to finančne, vsebinske ali tehnične narave", je zapisal.

V izjavi izpostavlja sporno imenovanje novega vodstva zavoda. Po njegovih besedah "v oči bode dejstvo", da je bil novi direktor zavoda K6/4 Aleš Logar imenovan na dokaj vprašljiv način, kot sporno pa ocenjuje tudi kadrovanje ožje ekipe, ki jo je formiral Logar. Ob tem se Krajnc sprašuje, do kdaj bodo študentski funkcionarji v Ljubljani pred interese javnosti postavljali svoje osebne interese ter do kdaj bo deljenje študentskega denarja "primat peščice posameznikov, ki leta in leta krožijo znotraj ustroja ŠOU v Ljubljani".

Krajnc zato javno poziva novo vodstvo zavoda k odstopu. Obenem poziva ŠOU v Ljubljani, da razreši vse člane sveta zavoda, ki jih imenuje kot ustanovitelj in njihov mandat ni vezan na funkcijo. Med drugim zahteva, da se z javnim pozivom izbere uglednega predstavnika s področja umetnosti in kulturnih dejavnost v svetu zavoda ter da se izvede ponovni razpis za direktorja zavoda. Prav tako ŠOU v Ljubljani poziva, da izvede neodvisno revizijo poslovanja zavoda.

V 20 strani dolgem poročilu Krajnc podaja tudi zgodovinski pogled na dogodke, ki so močno vplivali na poslovanje zavoda ter pregled dosežkov zavoda.

Kultni ljubljanski klub K4 bo 15. marca gostil še zadnji glasbeni dogodek, potem pa bo za nedoločen čas zaprl vrata. Februarja je vodenje Zavoda K6/4 prevzela nova ekipa na čelu z novim direktorjem Alešem Logarjem. Diplomirani ekonomist in nekdanji študentski funkcionar je bil prej študentski minister in pomočnik ministrov v različnih resorjih ljubljanske študentske organizacije. Novo vodstvo prejšnjemu vodstvu očita številne nepravilnosti.