Velik del evropske javnosti poleg tega meni, da tovrstna testiranja niso moralno dopustna. Prepričanje, da so testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih v EU že povsem prepovedana, pa drži le deloma.

Zakonodaja, ki je bila sprejeta leta 2003, je predvidela več faz prepovedi. Od leta 2004 je bilo v uniji prepovedano testiranje kozmetičnih izdelkov na živalih, od marca 2009 pa tudi testiranje kozmetičnih sestavin na živalih. Prav tako je od marca 2009 v EU prepovedano trženje kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo sestavine, testirane na živalih.

Kozmetična podjetja so lahko kljub temu do danes v EU tržila izdelke, za katere so bili najbolj kompleksni testi (npr. testi ugotavljanja toksičnosti pri ponovljenih odmerkih) opravljeni na živalih, in sicer izven EU.

Ta zadnji rok dovoljenega trženja takšnih izdelkov se zdaj izteka, kar pomeni, da od danes na trgu EU ne bo več kozmetičnih izdelkov, ki so bili v kakršnikoli obliki testirani na živalih.

Evropska komisija za razvoj alternativnih testiranj

Sočasno s to prepovedjo bo Evropska komisija nadaljevala prizadevanja za razvoj alternativnih metod testiranja, saj te zaenkrat še ne morejo popolnoma nadomestiti testiranja na živalih.

V ta namen je Evropska komisija med letoma 2007 in 2011 že namenila okoli 238 milijonov evrov, s podporo raziskavam pa bo še naprej nadaljevala in bo spodbuja tudi tretje države, naj sledijo njenemu zgledu.

Vrednost evropske kozmetične industrije znaša več kot 70 milijard evrov, kar predstavlja polovico globalnega kozmetičnega trga. Ta industrija v EU neposredno zaposluje 184.000 ljudi, so navedli v Bruslju.

Pred prepovedjo testiranja kozmetičnih izdelkov na živalih, torej pred letom 2004, so v EU tovrstne teste opravili na 8998 živalih. To število se je leta 2008 znižalo na 1510, leta 2009 pa na 344. Tovrstna testiranja opravljajo na podganah, miših, morskih prašičkih in zajcih.

Vse oblike testiranja kozmetičnih sestavin na živalih so po letu 2009 izvedli izven EU. Po ocenah naj bi tovrstna testiranja letno izven EU opravili na 15.000 do 27.000 živalih, so še zapisali v Bruslju.