Kamnik. Dolgotrajne priprave na največjo kamniško šolsko naložbo, ki vključuje dve osnovni in glasbeno šolo, športno dvorano ter celovito ureditev okolice z igrišči, vključujoč prometno ureditev, zaradi številnih sprememb že leta vznemirjajo kamniško javnost. In čeprav je kazalo, da se bo po težko pričakovanem začetku obnove in dozidave OŠ Toma Brejca z začetkom tega šolskega leta vznemirjenje končno le poleglo, očitkov in dvomov o naložbi ne zmanjka.

Štiristo po vsej občini razseljenih šolarjev, njihovi starši in učitelji OŠ Toma Brejca se kajpak najbolj boji, da bi dodatni zapleti njihovo gostovanje na drugih šolah v občini podaljšali še za kakšno leto. Zato si tudi na občini prizadevajo, da zaradi nepredvidenih zadreg ne bi ustavljali gradnje. S tem pa so si že prislužili očitke, da nepredvidena dodatna dela izvajajo na črno, brez ustreznega gradbenega dovoljenja, za nameček pa tudi očitek, da se bo šola proslavila kot najdražja šola v Sloveniji.

Šolarji so obiskovali potresno nevarno šolo

»Pri izvedbi predvidenih rušitvenih del po projektu se je ob začetku sanacijskih del ugotovilo, da je stanje konstrukcije veliko slabše, kot se je predvidevalo. Sprva smo predvideli le varovanje zahodne in severne fasade z mostovžem, v kar z rušitvenimi deli nismo posegali. Po razkritem stanju pa smo se naročnik, nadzorniki in izvajalec odločili, da se ohranijo zidane stene glavne fasade in vmesne vzdolžne stene,« je pojasnil vodja projekta na občini Ivan Kenda. Dodal je, da so učenci in zaposleni do zdaj obiskovali potresno zelo nevaren objekt. Zato se je zaradi večje trdnosti objekta in varnosti izvajanja del naročnik odločil, da se vzhodna vzdolžna stena poruši in se medetažne stropne konstrukcije izdelajo kot AB-plošče. Zaradi rušenja zahodne stene je bilo treba odstraniti tudi del obstoječe strehe. Pri tem pa naj bi znova naleteli na presenečenje, saj so ugotovili, da leta 2006 streha ni bila zamenjana v celoti in da so nekateri tramovi dobesedno prepereli.

Dopolnitve gradbenega dovoljenja so v pripravi

»Dopolnitve gradbenega dovoljenja za spremenjene dele konstrukcije obstoječe šole so v fazi izdelave načrta,« na očitke, da ne delajo v skladu s pridobljenim gradbenim dovoljenjem, odgovarjajo na občini in dodajajo, da se preostala dela izvajajo skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Prometna ureditev bo prav tako urejena skladno s spremenjenim ureditvenim načrtom, skladno z gradbenim dovoljenjem pa se izvaja igrišče za prvo triado.

Glede očitkov o »najdražji šoli« pa na občini pojasnjujejo, da vsa dela izvajajo pregledno in so poskrbeli tudi za učinkovit nadzor. Sestajajo se tedensko, v koordinaciji sodelujeta tudi projektant in izvajalec. Tudi spremembe, ki vključujejo finančne in terminske posledice, potrjujejo vsi udeleženci v projektu. »Dodatni stroški zaradi rušitve vzhodne stene, dela obstoječe strehe in spremembe konstrukcije so za zdaj v sklopu pogodbe za izvedbo del. Vzporedno s spremembami pa se iščejo rezerve v okviru predračuna projekta, ne da bi bili okrnjeni obseg, varnost in funkcionalnost objekta in opreme,« še pojasnjujejo. »Pogodba za gradnjo in sanacijo objekta znaša 6,641.229 evrov (brez DDV), kar znaša 919 evrov na kvadratni meter,« pojasnjuje Kenda in dodaja, da številke pričajo o racionalni gradnji. Naročnik pa bo moral izvesti še razpis za opremo šole z 20 velikimi in tremi manjšimi učilnicami ter 13 kabineti, ki jo je SPG Graditelj začel graditi konec lanskega novembra. Končal naj bi jo v desetih mesecih. Po zdajšnjih predvidevanjih naj bi jo končal do konca leta 2013, napovedujejo na občini in pojasnjujejo, da lahko ob zamudi uveljavljajo pogodbena določila.