Odziv občin na razpis je bil zelo velik, saj je na prvi rok prispelo  172 vlog iz 116 občin, ki so skupaj prijavile za  172 milijonov evrov  projektov, od tega za okoli 82,5 milijona evrov subvencij. Ministrstvo je zato že objavilo dodaten razpis, saj je bil znesek subvencij prvega razpisa višji od višine predvidenih sredstev. Prvo odpiranje drugega razpisa, kjer bo na voljo dodatnih 57,5 milijona evrov, se bo zaključilo v ponedeljek. Občine bodo tako z evropskimi sredstvi skupno prenovile več kot 200 šol, vrtcev, zdravstvenih domov in drugih občinskih objektov.

»Učinki teh naložb bodo večplastni. Poleg večmilijonskih prihrankov pri stroških ogrevanja in uporabe obnovljivih virov energije bodo ti projekti prispevali k pospešitvi gospodarske rasti in omogočili delo številnim manjšim gradbenikom v letih 2013 in 2014,« je izpostavil Černač. vrž