Vse kaže, da bo mariborski proračun doletelo novo večmilijonsko oškodovanje v režiji sedanjega mestnega vodstva. Namesto da bi počakali na izpeljavo nadomestnih županskih volitev in na izsledke revizije računskega sodišča, vršilec dolžnosti župana Milan Mikl išče način, kako bi sporazumno razvezal pogodbo z Iskro Sistemi. Občina bi nato ljubljanskemu podjetju izplačala denar. Včeraj je prvi mož Iskre Sistemov Dušan Šešok v zvezi s tem sporazumom omenjal znesek sedem milijonov evrov.

»Moramo se zavedati, da razpolagamo z javnimi financami in ne moremo kar reči, da je sedem milijonov verodostojni podatek,« je po sestanku dejal Mikl. »To sem gospodu Šešoku tudi jasno in glasno povedal.« Ko bo dogovor sklenjen, ga bo vršilec dolžnosti župana dal v potrditev mestnemu svetu, v katerem imajo, kot je znano, večino podporniki politike Franca Kanglerja. Mikl še ocenjuje, da bodo denar Iskri Sistemom začeli izplačevati šele v prihodnjem letu.

V projekt vložili 5 milijonov evrov

»V ta projekt smo doslej vložili pet milijonov evrov,« je trdil Šešok. »K temu znesku smo dodali nadomestilo razvojnih stroškov v višini 812.000 evrov, podali smo zahtevek za milijon evrov za prekinitev pogodbe in 160.000 evrov za obresti, ker se pogodba ne izvaja.«

Zelo kritičen je bil tudi do mestnega redarstva, ki po njegovi oceni ne opravlja dela: »Mogoče se bomo prvič pogovarjali, ko bo otrok stopil na cesto in ga bo nekdo povozil s hitrostjo 110 kilometrov na uro.«

Če spomnimo: mestni svet je konec februarja sprejel sklep, da soglaša s sporazumno razvezo pogodbe z Iskro Sistemi, obenem pa so Mikla pooblastili za pogajanja z družbo, ki si je na podlagi tega javno-zasebnega partnerstva obetala več kot 30-milijonski zaslužek.

V gradivu za mestni svet je še pisalo, da bodo Iskra Sistemi občino tožili za 126 milijonov evrov, če dogovora ne bo.

Šešoka ničnost ne zanima

Ali bodo vložili tožbo, se bodo odločili do konca dneva, je še dejal Šešok in dodal, da tožbeni zahtevek zaradi neobračunanih kazni od začetka delovanja sistema 15. oktobra lani do 6. marca znaša približno 14,2 milijona evrov.

Predsedniku uprave Iskre Sistemov je malo mar za morebitno ničnost pogodbe. »Mi smo pogodbo sklenili, mestni svet jo je potrdil brez glasu proti, občina je imela pravno pomoč inštituta za javno-zasebno partnerstvo. Pogodba je po moji oceni popolnoma zakonita. Če pa bo nična, je ničnost na strani občine, saj je nismo povzročili mi. V tem primeru nam pripada odškodnina,« je razložil.