Na temo vključevanja zaposlenih v procese odločanja v skladu z veljavno zakonodajo bo predaval Anže Hiršl iz ZDS, Janez Dekleva iz Mednarodnega centra za prenos znanja pa bo govoril o tem, kako prepoznavati in načrtovati potrebe po znanjih in spretnostih v podjetju. Axel Schubert, magister političnih in ekonomskih ved, projektni vodja in svetovalec v podjetju Bildungswerk der Sächsischen Wirtschaft v Dresdnu pa bo seminar zaokrožil s predavanjem na temo Krizno upravljanje in konflikti v kontekstu uvajanja sprememb – modeli in primeri dobre prakse.

Organizator poudarja, da bodo imeli udeleženci na dogodku možnost, da izrazijo svoje mnenje in izpostavijo dileme, s katerimi se v času krize in velikih sprememb srečujejo v poslovanju, ter izmenjajo izkušnje in dobre prakse s strokovnjaki s področja delovnega in socialnega prava ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS) organizira seminar v okviru projekta Dobre prakse in strategije za upravljanje s spremembami (GoForChange). Cilji projekta so povečati zavedanje in znanje delodajalcev na področju dobrih praks upravljanja s spremembami, seznaniti delodajalce z različnimi strategijami in tehnikami obvladovanja sprememb ter modeli informiranja, motiviranja in pripadnosti zaposlenih ter predstaviti vrsto orodij za vključevanje zaposlenih v proces upravljanja s spremembami. jpš