Samo od leta 2008 do leta 2011 se je, kot v posebni analizi ugotavlja Bisnode, partner Zlate niti, zaprlo 69.830 delovnih mest, uradna brezposelnost pa se je povzpela lani na 124 tisoč ljudi. Podjetij, ki v povprečju zaposlujejo štiri ali več delavcev, je le okoli 14 odstotkov. Od 2009 do 2011 so število zaposlenih povečala samo srednje velika podjetja - 718 novih delovnih mest, medtem ko so velika podjetja zaprla 8.760, mikro pa 2.659 delovnih mest.

V velikih podjetjih je zaposlenih 35,7 odstotka vseh slovenskih delavcev, v mikro podjetjih pa 34,3 odstotka. Velika podjetja s temi delavci ustvarijo kar 50,8 odstotka prihodkov slovenskega gospodarstva, mikro podjetja pa samo 21,7 odstotka. Toda v primerjavi z letom 2009 je v 2011 samo srednjim podjetjem uspelo povečati število zaposlenih, in sicer za en odstotek, kar pomeni 718 novih delovnih mest.

Gledano po regijah, ima največ zaposlenih osrednjeslovenska regija – skoraj 36 odstotkov vseh zaposlenih v Sloveniji. Sledi podravska regija s skoraj 14 odstotki ter savinjska regija s 13 odstotki. Najmanj zaposlenih beležita notranjsko-kraška regija z 1,8 odstotka in zasavska z 1,5. V zadnjih treh poslovnih letih je uspelo povečati število zaposlenih samo prekmurski regiji in sicer za 0,5 odstotka. V vseh drugih regijah pa se je število zaposlenih znižalo. Padec je bil največji v notranjsko-kraški regiji – za skoraj 13 odstotkov, a se je po drugi strani največ delovnih mest zaprlo v osrednjeslovenski regiji – kar 40 odstotkov vseh delovnih mest, ki so se zaprla v tem obdobju po celotni Sloveniji.

Največ zaposlenih je imelo leta 2011 predelovalna dejavnost, sledila sta ji trgovska dejavnost in gradbeništvo, kjer pa je bilo lansko leto in prve mesece letos še nekaj številnejših odpuščanj. V teh dejavnostih je bilo v letu 2011 zaposlenih 63,9 odstotka vseh delavcev slovenskega gospodarstva. Največji porast števila zaposlenih pa je imela dejavnost zdravstva in socialnega varstva – 17 odstotkov ali 570 novih delovnih mest. Medtem ko je največ novih delovnih mest nastalo v dejavnosti prometa in skladiščenja – 3.401

Najuspešnejši med podjetji, ki so uspela odpreti nova delovna mesta, ob tem pa tudi izplačevati dobro povprečno mesečno plačo ter povečati dodano vrednost na zaposlenega, so bili tudi dobri zaposlovalci. Podjetij, ki jim je uspelo povečati vse našteto in so v letu 2009 zaposlovali vsaj 5 ali več zaposlenih, je bilo le 2.189 podjetij. Analiza je pokazala tudi, da jih med slednjimi kriterije za pridobitev certifikata bonitetne odličnosti* izpolnjuje 26,4 odstotkov, od tega pa 7,2 odstotka takih, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev najvišje ocene bonitetne odličnosti AAA.