Kako dobro delo z zaposlenimi vpliva na vaše odlične poslovne rezultate?

Mnogi mislijo, da je naše življenje postlano z rožicami. Da prejemamo nagrade, se zabavamo, super delamo in smo vsi srečni. Saj vendar ne verjamete, da je vedno tako. To preprosto ne bi bilo človeško. Tudi mi imamo težke trenutke, krizne situacije, resne in zaskrbljene pogovore, včasih slabo voljo. To je povsem normalno in običajno. Pomembno je, da se pogovarjamo, da smo odkriti in da probleme, tudi medsebojne, rešujemo sproti in odprto.

Prav zato ste takoj, ko se je začela kazati kriza, spregovorili pred kolektivom ...

Ob nastopu gospodarske krize, vsesplošnega strahu in negotovosti sem stopil pred sodelavce in jim povsem preprosto povedal, da Si.mobil potrebuje prav vsakega izmed njih. Nisem sadil rožic in slikal lepe prihodnosti, saj bi bilo to nesmiselno. Danes smo boljši, zrasli smo in tudi sami postali drugačni. Kriza nas je poenotila in nas naredila bolj odgovorne. Težke čase smo obrnili sebi v prid in naredili to, kar bi moral narediti vsak: kaj moramo spremeniti, kam moramo kreniti in kako odpreti nove poti za priliv prihodkov in trajnostno poslovanje. Znova smo zbudili duh podjetništva in inovativnosti, ki je, roko na srce, v mirnih časih spal.

Prav ta podjetniški naboj vsakega posameznika je pomemben, kajne?

Osebno verjamem, da se da vsakršno negotovost, krizo in padec obrniti v svojo smer le, če imamo podlago v dolgotrajnem zaupanju in iskrenosti. V pravšnji kulturi odprtosti in odgovornosti. To pa smo seveda gojili že leta prej in jo utrjujemo vsak dan, z vsakim dejanjem in korakom. Verjamem, da nobena številka in papir ali pismo ne odtehtata pogovorov, poslušanja in razumevanja.

Si.mobil je bil dvakrat prepoznan za najboljšega zaposlovalca Zlate niti, prepoznana in nagrajena je bila tudi njegova organizacijska kultura, v torek ste prejeli nagrado GZS. Zakaj so nagrade pomembne?

Nagrade pridejo in so ponos ter spomin na pretekle dosežke. Priznanje pa potrebujemo vsak dan; vsak dan rabimo vsaj en uspeh, dosežek ali zmago, ki ne ostane skrita, pač pa pohvaljena. Pohvalo lahko dobimo od sodelavca, vodje ali zgolj prijatelja. To je gonilo dobrega dela. jpš