Štipendija se podeli za šolnino v višini nepokritega deleža šolnine, vendar za posamezno študijsko leto največ 19.000 evrov za študij naravoslovja, tehnike ali medicine oziroma največ 10.000 evrov za študij družboslovja ali humanistike ter za življenjske stroške, višina pa je odvisna od države ali kraja, kjer se študent izobražuje. Rok za prijavo je 8. maj. jpš