Peterlinu so pooblastila za vodenje inštituta odvzeli 18. januarja, uvedli so tudi notranjo revizijo. Po takratnih informacijah v medijih naj bi namreč Peterlin, ki naj bi tudi sodeloval v zasebnem podjetju Medgen, nosečnice pošiljal v omenjeno zasebno ambulanto. Ta analiz ne opravlja, pač pa so vzorce krvi delno obdelali v UKC in jih nato poslali na Kitajsko v podjetje BMI. S tem pa naj bi Peterlin Medgenu za posredovanje omogočil zaslužek v višini 500 evrov na preiskavo.

Generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Simon Vrhunec je na današnji novinarski konferenci poudaril, da revizijsko poročilo ni pokazalo na večje nepravilnosti na inštitutu. Tako je revizija pokazala, da klinični center ni bil oškodovan s preiskavami za ugotavljanje Downovega sindroma, ki jih je izvajal Medgen.

Poleg tega je revizijska služba ugotovila, da nobene nosečnice, ki je bila na pregledu ali genetskem svetovanju v UKC Ljubljana, niso napotili oz. usmerili na preiskave v Medgen. To so ugotovili na podlagi pogovorov kriminalistov z nosečnicami.

Inštitut za medicinsko genetiko UKC Ljubljana, katerega predstojnik je Peterlin, je sicer s kitajskim podjetjem BGI sodeloval v okviru raziskovalne dejavnosti, še preden so začeli s temi preiskavami v Medgenu.

Revizijska služba UKC je pri tem ugotovila, da se je inštitut sicer skušal dogovoriti za sodelovanje s kitajskim podjetjem BGI, ki opravlja te raziskave, a je bila ocenjena vrednost storitve, če bi jo opravili v UKC, višja, kot je bila, ko jo je opravljal Medgen.

Tako bi to storitev glede na znanje in sposobnosti v UKC Ljubljana lahko opravljali, vendar bi bili nekonkurenčni, je poudaril poslovni direktor ginekološke klinike Peter Požun.

Sicer pa je Vrhunec poudaril, da je glavna usmeritev inštituta in UKC, da zagotovi ponudbo tistih genetskih storitev, ki so medicinsko potrjene in vključene v sistem zdravstvenega zavarovanja.

Revizijska služba je tudi pregledala sodelovanje UKC s kitajskim BGI. Kočno poročilo priporoča, da naj se za raziskovalne naloge, kadar so opravljene za določenega izvajalca, izpelje postopek javnega naročila.

Strokovni direktor Adolf Lukanovič je danes na novinarki konferenci dejal, da se ne more "znebiti občutka, da je bil UKC Ljubljana v celotni zgodbi žrtev posameznih interesov zasebnikov". Sodelovanje med UKC Ljubljana in Medgenom, v okviru katerega je UKC izvajal laboratorijske storitve za te genetske teste, pa je bilo v začetku letošnjega leta prekinjeno, saj se je BGI odločil, da bo preiskave opravljal iz sveže krvi, ki jih v posebnih epruvetah pošiljajo na Kitajsko, piše v revizijskem poročilu.

O tem, da naj bi se Peterlin v službenem času dogovarjal za posle med kitajskim inštitutom in Medgenom, poslovni direktor ginekološke klinike Peter Požun ne ve nič.

Z revizijo so po Vrhunčevih besedah ugotavljali tudi, ali je Peterlin s sklepanjem poslov pridobil premoženjsko korist, ampak kršitev niso našli. Ob tem pa generalni direktor ljubljanskega UKC priznava, da v okviru revizije nimajo enakih pooblastil in dostopa do nekaterih informacij kot druge inštitucije.

So pa v reviziji ugotovili, da so se pravila "o nastanku poslovnih dogodkov" uporabljala nedosledno. Zaradi tega sicer, kot trdijo v revizijski službi UKC, ni prišlo do oškodovanja UKC, obstaja pa tveganje za "nezagotavljanje verodostojnih izvirnih knjigovodskih listin". Poleg tega so ugotovili nekatere nepravilnosti pri evidentiranju delovnega časa zaposlenih na inštitutu.

Peterlin danes pred novinarje ni stopil. So pa iz UKC Ljubljana naknadno zapisali, da Peterlin izrecno zanika, da bi imel on osebno poslovni odnos z Medgenom ali da bi pri tem imel kakršno koli osebno korist. Ob tem tudi zanika namigovanja, da naj bi se v imenu Medgena dogovarjal s kitajskim inštitutom BGI.

Služba za notranjo revizijo je upoštevala tudi korespondenco z BGI, iz katere izhaja, da se Peterlin nikoli ni predstavljal za Medgen.

Poudarili so tudi, da ima vodja službe za revizije v UKC Ljubljana Silva Železnik univerzitetno izobrazbo pravnika, poleg tega tudi državno licenco za notranjega revizorja in je vpisana v register državnih notranjih revizorjev. Dvomi v končno poročilo so neosnovani, so zapisali.

V UKC tudi poudarjajo, da pri sodelovanju med UKC in Medgen nikakor ni šlo za osebno poslovno sodelovanje Peterlina, pač pa se je dogovarjal v imenu najvišje strokovne institucije za področje medicinske genetike z namenom uvajanja novih metod, ki še niso vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje.

S primerom se ukvarjajo tudi Komisija za preprečevanje korupcije in kriminalisti. Ministrstvo za zdravje pa preverja koncesijo Medgena.