Predsednik Šenta Edo Belak je opozoril, da se pogostost duševnih motenj in samomorilnosti v Sloveniji v času gospodarske krize in vse hujših socialnih stisk povečuje, še posebej v okoljih, kjer je brezposelnost najvišja. Belak je zato opozoril, da je potreben projekt SPO, ki je naravnan k temu, da storitev pripelje čim bližje uporabniku, v okolje, v katerem človek živi.

Službe na duševno zdravje

Psihiatrinja Vesna Švab je izrazila zadovoljstvo, da je vlada januarja na seji sprejela Splošni dogovor za pogodbeno leto 2013, v katerega je vključila SPO in mu tudi dodelila sredstva. Tudi Švabova je poudarila pomembnost projekta. »Službe za duševno zdravje je treba organizirati lokalno, kar pomeni, da je treba povezati že obstoječe oblike duševne zdravstvene nege skrbi ter tako pomoči potrebnim zagotoviti pomoč pravočasno, kakovostno in zadostno v okoljih, kjer živijo,« je povedala Švabova.

V kratkem naj bi sicer začeli delovati štirje timi SPO - na območju Novega mesta, Sevnice, Murske Sobote in Koroške. Vsak tim bo sestavljen iz psihiatra, psihologa, delovnega terapevta, višje medicinske sestre, patronažne sestre in socialnega delavca, je povedala direktorica Zdravstvenega doma Novo mesto Milena Kramar Zupan. Dodala je, da bodo timi delovali v okviru zdravstvenih domov, povezovali pa se bodo z različnimi nevladnimi organizacijami, zavodi, kot so centri za socialno delo.

Timi bodo imeli telefonsko linijo, lahko pa jih bodo poklicali osebni zdravniki, nevladne organizacije, center za socialno delo in tudi uporabniki, ki se znajdejo v stiski ter potrebujejo pomoč. V okviru preventive pa bodo timi sodelovali z drugimi organizaciji in zavodi, da bi skupno prispevali k osveščanju o pomembnosti pravočasno obravnave duševnih težav.

Razbijanje stigme

Predsednica sveta uporabnikov pri Šentu Andreja Štepec pa je izrazila upanje, da se bo ob uspešnosti projekta SPO ta razširil tudi na druga območja države in pomagal pri razbijanju stigme, ki v Sloveniji pogosto spremlja težave z duševnim zdravjem.

Ministrstvo za zdravje je doslej odobrilo štiri omenjene začetne time, Kramar Zupanova pa je priznala, da zdravstvena zavarovalnica z zdravstvenim domom v Novem mestu še ni podpisala pogodbe in sredstev še ni, vendar podpis pogodbe pričakujejo v kratkem. Za vsakega od teh štirih timov pa je sicer na letni ravni namenjenih 160.000 evrov.

»SPO po rezultatih raziskav poveča zadovoljstvo uporabnikov, kakovost oskrbe se s tem ne poslabša, je enako učinkovita, poleg tega pa je najcenejša oblika zdravstvene skrbi za duševne težave v primerjavi z bolnišnično obravnavo,« je še povedala Kramar Zupanova.