V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) so v začetku januarja na naslove Izobraževalne internacionale, ETUCE (European Trade Union Committee for Education), predsedniku Evropske komisije Joseju Manuelu Barrosu in izbranim komisarjem ter tujim tiskovnim agencijam poslali pismo, v katerem so izrazili skrb zaradi načrtovanih posegov slovenske vlade v javni sektor, ki bi po mnenju sindikata ogrožali raven dosežene kakovosti in hkrati razgrajevali pomembne elemente socialne države. V Svizu so bili še posebej zaskrbljeni zaradi načrtovanih posegov v vzgojo, izobraževanje, znanost in kulturo.

Komisar ocenjuje, da se Slovenija sooča z izzivom vzdrževanja ravni naložb v visoke standarde

Komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje Andor je tudi v imenu predsednika komisije Barrosa v pismu, ki so ga v Svizu prejeli v sredo, ocenil, da se Slovenija sooča z izzivom vzdrževanja ravni naložb v visoke standarde za prihodnost na področjih izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, zdravstva in drugih javnih storitev.

"V ta namen mora Slovenija hitro in z ustreznimi ukrepi urediti svoje javne finance ter tako zagotoviti njihovo srednje- in dolgoročno stabilnost," je poudaril Andor.

V nadaljevanju je evropski komisar spomnil na priporočila Sveta EU iz leta 2009, naj Slovenija do leta 2013 uredi svoj čezmerni primanjkljaj, ter na strukturne ukrepe, ki se jih je Slovenija lotila. Pri tem je Andor ocenil, da "je začetek veljave pokojninske reforme z letošnjim letom dober začetek".

Evropska unija se bo morala v letošnjem letu spoprijeti s finančno krizo z vpeljavo "rasti prijazne" fiskalne konsolidacije, ob tem pa si bo morala bolj prizadevati za podporo bistvenih reform, je komisar Andor navedel lanska opozorila Evropske komisije.

Ker pa so razmere v posameznih državah različne, je komisija priporočila selektivnost pri vpeljevanju varčevalnih ukrepov, je dodal. "Evropska komisija smatra, da bi morala biti zlasti vlaganja v izobraževanje, raziskave in mlade generacije glavna prioriteta ob hkratnem zagotavljanju učinkovitosti teh izdatkov oziroma vložkov," je pri tem poudaril Andor.

Opozoril je, da pomembne reforme zahtevajo uravnotežen pristop pri obravnavi davčnih prednostnih nalog, Evropska komisija pa ob tem spodbuja države članice, naj ob oblikovanju in vpeljevanju ustreznih ukrepov kot odzivov na krizo skladno z dosedanjimi nacionalnimi praksami sodelujejo s socialnimi partnerji.

Z vsebino odgovora bo komisija seznanila tudi vlado v sklopu odgovora na pismo ministra Žige Turka, je v svojem pismu še navedel Andor.