Vrhnika. Na vrhniški občini so objavili javni razpis za dograditev 5,5 milijona vredne centralne čistilne naprave, ki ga bodo v 85 odstotkih sofinancirali z evropskim denarjem. Gradnja čistilne naprave je del projekta Čista Ljubljanica, s katerim bodo uredili odvajanje in čiščenje komunalnih voda ter varovanje vodnih virov v porečju Ljubljanice. Na Vrhniki bodo v okviru projekta še dodatnih 6 milijonov evrov porabili za dograditev vodovodnega omrežja.

Tako imenovano prvo fazo čistilne naprave so na Vrhniki zgradili v drugi polovici osemdesetih let prejšnjega stoletja. S tem je občina zadostila kriterijem sanitarne inšpekcije, ki je pred tem ustavila gradnjo tamkajšnjega blokovskega naselja, ker čistilne naprave sploh ni bilo. »Obstoječa čistilna naprava pravzaprav opravlja le mehansko čiščenje. Imamo prečrpališče, grobe in fine grablje, ki z vode odstranijo večje plavajoče delce, in peskolov. To je vse. Ta prva faza praktično nima efekta čiščenja, saj vodo očisti le od 8 do 10 odstotkov. Občina kasneje ni kazala nobenih želja po dograditvi čistilne naprave, dogovori so potekali tudi z usnjarno, a zgodilo se ni nič,« je dogajanje v preteklosti strnil župan občine Vrhnika Stojan Jakin.

Zdaj je po besedah župana vse nared, da se realizira tudi občinska želja, da Ljubljanica na območju Vrhnike ponovno postane kopalna reka. »Projekti za dograditev čistilne naprave so narejeni, gradbeno dovoljenje je izdano, finančna sredstva pa odobrena. Čakamo le še na izvajalca gradbenih del, ki mora čistilno napravo zgraditi najkasneje do oktobra prihodnje leto, ko naj bi začela poskusno obratovati,« je pojasnil Jakin in dodal, da bo preostale investicije iz projekta Čista Ljubljanica – tudi gradnjo kanalizacije, ki se bo začela v poletnih mesecih – prevzelo Komunalno podjetje Vrhnika.

Projekt Čista Ljubljanica, v katerega so v prvi fazi vključene občine Logatec (nosilka projekta), Postojna, Pivka, Cerknica, Vrhnika, Borovnica, Brezovica in Škofljica, je skupno vreden dobrih 56 milijonov evrov. V okviru projekta bo na javni kanalizacijski sistem na novo priključenih več kot 12.000 prebivalcev. val