Svetovalnica za prvo psihološko pomoč v stiski Tu smo zate deluje na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje že tri leta in je na voljo odraslim prebivalcem celjske regije. Doslej je v svetovalnici, ki je odprta devet ur na teden, poiskalo oporo že skoraj 500 ljudi. Ti so prejeli več kot 1000 svetovalnih ur. Tretjina strank je bila iz Celja, preostali pa iz drugih krajev celjske regije. Dobrih 60 odstotkov strank obišče svetovalnico enkrat, preostali večkrat. Za enourni svetovalni pogovor s strokovnjakom prispevajo pet evrov. Z uporabo storitev so zadovoljni in pogosto navajajo, da jim je v pomoč, ko lahko o svoji življenjski situaciji na novo razmislijo skupaj s strokovnjakom.

Stisko s pomočjo hitreje prebrodijo

»S tovrstno svetovalnico smo zagotovili preprosto dostopno in cenovno ugodno psihološko pomoč ljudem, ki se znajdejo v prehodni duševni stiski. Če poiščejo pomoč v svetovalnici in se vključijo v kakovostno strokovno svetovanje, imajo več možnosti, da se težave ne poglobijo, stisko lahko hitreje prebrodijo in razrešijo. Na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje bomo skušali zagotoviti sredstva za ohranitev svetovalnice tudi v bodoče. Ugotavljamo pa, da bi morale biti tovrstne svetovalne storitve sistemsko uvrščene v redne oblike pomoči in čim bolj enakomerno dostopne prebivalcem,« je ob tretji obletnici delovanja svetovalnice povedala Nuša Konec Juričič, specialistka javnega zdravja in vodja projekta svetovalnice Tu smo zate.

Povprečna starost strank je okoli 43 let, med njimi je več kot 30 odstotkov moških. Večina jih ima srednjo, višjo ali visokošolsko izobrazbo, med njimi je približno desetina nezaposlenih. Med najpogostejšimi problemi, zaradi katerih iščejo pomoč, so težave v partnerskih odnosih in težave starševstva, sledijo drugi medosebni odnosi, ločitev in osamljenost, smrt bližnjega, izguba smisla življenja, depresija in druge duševne težave. V svetovalnici poišče pomoč tudi vedno več staršev najstnikov. V zadnjem letu na vrata svetovalnice potrka tudi vse več dijakov in študentov.

Svetujejo usposobljeni strokovnjaki

V strokovni ekipi svetovalnice delujejo svetovalci različnih specialnosti. Delovanje svetovalnice so doslej financirali iz virov ministrstva za zdravje in ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Mestne občine Celje, nekaterih podjetij ter iz lastnih virov ZZV Celje.

Svetovalnica deluje v prostorih Zavoda za zdravstveno varstvo Celje vsak ponedeljek, torek in četrtek od 15. do 18. ure. Na pogovor se lahko ljudje naročijo osebno v svetovalnici, po telefonu 031 778 772 ali po elektronski pošti svetovalnica@zzv-ce.si. Za obisk ne potrebujejo napotnice. Pogovor s strokovnjakom traja od 45 do 60 minut. Prva psihološka pomoč v svetovalnici predvideva krajši svetovalni proces, sestavljen iz največ štirih do šestih srečanj posameznika s strokovnjakom, so sporočili pri Zavodu za zdravstveno varstvo Celje. lo